เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . TECHNICIAN (สามารถขับเฮี๊ยบได้)
บำรุงรักษาอุปรณ์เครื่องมือกล ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือกล ติดตั้ง อุปกรณ์วาล์ว ปั้ม มอเตอร์ ทำงานที่สูงได้ดี มีใบอนุญาต ขับขี่ ประเภท ทบ2 มีใบอนุญาต การใช้ปั้นจั่น

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา ด่วน!
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
2 . วางแผนและกลยุทธ์องค์กร ประจำที่ BSA บริษัทในเครือ ปตท.จำกัด (มหาชน)
1.ศึกษาค้นคว้า จัดหาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อการสนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัท 2.ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการร่วมปรับปรุงกระบวนการของธุรกิจให้ดี มีประสิทธิ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
17 ม.ค. 62
3 . Administrative Support (ปฏิบัติงาน GGC อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานด้านเอกสารและการติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 (หรือพิจารณาตามประสบการณ์)
16 ม.ค. 62
4 . HR Officer ปฏิบัติงานที่ PTTGC 6 ระยอง (GGC Office)
- งานด้านบุคคล สรรหา คัดเลือก - งานธุรการบุคคล - ปฏิบัติงานที่ PTTGC 6 ระยอง (GGC Office)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
5 . ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน PTT GC จ.ระยอง)
เขียนแบบ อ่านแบบตามที่หน่วยงานกำหนด เช่น P&ID,ISO Drawing, Plot Plan, Data sheet

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
- จัดชุดเอกสารสำหรับการวางบิล - ประสานงานกับลูกค้า และ Messenger เพื่อจัดส่งเอกสารวางบิล - จัดเก็บเอกสารการจ่ายเงินค่าสินค้าและอื่นๆ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 10,150 - 11,700 บาท
15 ม.ค. 62
7 . Technician/Mechanic(ปฎิบัติงานพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)
บำรุงรักษาอุปรณ์เครื่องมือกล ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือกล ติดตั้ง อุปกรณ์วาล์ว ปั้ม มอเตอร์

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและจัดการองค์ความรู้อาวุโส
- สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับ นักวิชาการกลุ่มองคก์รพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และกลุ่ม สาธารณะทั้งในและต่างประเทศ -จัดทำ ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งที่ได้รับรางวลัและไม่...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-20,585 บาท ค่าโทรศัพท์ 500 บาท+ค่าวิชาชีพ 1,000 บาท+ค่าเบี้ยกันดาร 2,500 บาท+OT 15% และค่าชำน
15 ม.ค. 62
9 . นักบัญชี (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
-จัดทำ ตรวจสอบ อนุมัติใบสำคัญจ่าย ของปตท.และบริษัทในเครือ -จัดทำ ควบคุม ดูแลการวิเคราะห์การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และถูกต้องตามกฏระเบียบ -ตรวจสอบค่าใช้จ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-30,000บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 ม.ค. 62
10 . พนักงานขับรถผู้บริหาร / พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
พนักงานขับรถผู้บริหาร 1.งานขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 2.งานอำนวยความสะดวกและให้บริการอื่นๆ ที่ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 3.งานบำรุงดูแลรักษารถประจำตำแหน่งฯ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงานเป...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 20,000
15 ม.ค. 62
11 . พนักงานต้อนรับลูกค้า (Reception)รับสมัครด่วน !
1.รับโทรศัพท์ 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 3.จองห้องประชุม

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 11,700 - 12,700
15 ม.ค. 62
12 . Service Desk รับสมัครด่วน !
1. รับแจ้งการขอใช้บริการ ปัญหาของระบบสารสนเทศต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของระบบสารสนเทศ 3. บันทึกการรับแจ้งงานลงในระบบ และปฏิบัติงานไปตามกระบวนการ KPI และ SLA ที่กำหนด...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 12,700 - 18,500 บาทOT, ค่ากะเหมาจ่าย 3,000 บาท (ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์)
15 ม.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ