JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Administrative Support (ปฏิบัติงาน GGC อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานด้านเอกสารและการติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 (หรือพิจารณาตามประสบการณ์)
18 เม.ย. 62
2 . DEVELOPER
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น web application , mobile application , ABAP Program พัฒนาระบบอย่างน้อย 4 ระบบต่อ 1 ปี

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000
18 เม.ย. 62
3 . พนักงานความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย จป. วิชาชีพ (VISTEC วังจันทร์ จ.ระยอง)รับสมัครด่วน !
ดูงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของสถาบันวิทยสิริเมธี จัดทำเอกสารงานด้าน จป ให้ถูกต้องตามกฏหมาย ดูแลงานด้านการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ของ ผู้รับเหมาและช่าง อบรมให้ความรู้ด้...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,500-24,000 (หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
17 เม.ย. 62
4 . Assistant Accountant-Costing&AP Feed Function (GC Rayong)
Costing Function 1. Preparation and calculate the cost of product, cost of goods sold and inventory value for PTTGC and PTTGC group in accordance with Thai Accounting Standard, principle general ac...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
17 เม.ย. 62
5 . Secretary
1.เขียนจดหมายโต้ตอบ และพิมพ์งานต่างๆ 2.ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก และภายในองค์กร 3.ตรวจสอบ จัดทำ และรับส่งเอกสารให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ 4.จัดเก็บข้อมูลเอกสาร 5.จัดตารางการประชุม 6....

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท (OT+รายได้อื่นๆ)
17 เม.ย. 62
6 . วางแผนและประเมินผล ประจำที่ BSA
1.ศึกษาค้นคว้า จัดหาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อการสนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัท 2.ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการร่วมปรับปรุงกระบวนการของธุรกิจให้ดี มีประสิทธิ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
17 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
- จัดชุดเอกสารสำหรับการวางบิล - ประสานงานกับลูกค้า และ Messenger เพื่อจัดส่งเอกสารวางบิล - จัดเก็บเอกสารการจ่ายเงินค่าสินค้าและอื่นๆ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 10,150 - 11,700 บาท
17 เม.ย. 62
8 . TECHNICIAN (สามารถขับเฮี๊ยบได้)
บำรุงรักษาอุปรณ์เครื่องมือกล ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือกล ติดตั้ง อุปกรณ์วาล์ว ปั้ม มอเตอร์ ทำงานที่สูงได้ดี มีใบอนุญาต ขับขี่ ประเภท ทบ2 มีใบอนุญาต การใช้ปั้นจั่น

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา ด่วน!
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 62
9 . IT Support (ปฎิบัติงานประจำพื้นที่ ThaiOil แหลมฉบัง))
1.ดำเนินการติตั้ง แก้ไขปัญหา บำรุงรักษา Desktop Hardware รวมถึงระบบงานต่างๆ เช่น ระบบงานทะเบียน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ระบบลงทะเบียน รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Printer Scanner Plotter เป็น 2.ประ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
17 เม.ย. 62
10 . Programmer (ปฎิบัติงานบริษัท IRPCระยอง)
- เขียนโปรแกรม C# MVC, Service SOVP and REST

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 (หรือพิจารณาตามประสบการณ์)
17 เม.ย. 62
11 . นักบัญชี (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
-จัดทำ ตรวจสอบ อนุมัติใบสำคัญจ่าย ของปตท.และบริษัทในเครือ -จัดทำ ควบคุม ดูแลการวิเคราะห์การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และถูกต้องตามกฏระเบียบ -ตรวจสอบค่าใช้จ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-30,000บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 เม.ย. 62
12 . พนักงานขับรถผู้บริหาร / พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
พนักงานขับรถผู้บริหาร 1.งานขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในพื้นที่ - เตาปูน - ประเวศ -ประชาชื่น - คลองประปา, ม.ธุรกิจบัณฑิต 2.งานอำนวยความสะดวกและให้บริการอื่นๆ ที่ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 20,000
17 เม.ย. 62
13 . Web Programmerรับสมัครด่วน !
1.ดูแล พัฒนา วางแผนระบบงาน Web Application, ระบบ SAP, ระบบงาน Strategic Application 2.ดูแล วางแผน พัฒนาระบบทางด้านการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ผ่านเครื่องมือที่นำเสนอ Dashboard 3.มีความรู้ ความเข้าใจระบบก...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
17 เม.ย. 62
14 . Helpdeskรับสมัครด่วน !
1. รับแจ้งการขอใช้บริการ ปัญหาของระบบสารสนเทศต่างๆ ทั้งภาษาไทย 2. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของระบบสารสนเทศ 3. บันทึกการรับแจ้งงานลงในระบบ และปฏิบัติงานไปตามกระบวนการ KPI และ SLA ที่กำหนดไว้ 4. ส่งต่...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 12,700 - 18,500 บาทOT, ค่ากะเหมาจ่าย 3,000 บาท (ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์)
17 เม.ย. 62
15 . พนักงานซ่อมบำรุง / พนักงานสำรวจซ่อม ล้าง มาตรรับสมัครด่วน !
1.สำรวจซ่อม/ล้างมาตรวัดค่าต่างๆ 2.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ปั๊มน้ำในระบบผลิต

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 11,500
13 เม.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ