เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Officer ปฏิบัติงานที่ PTTGC 6 ระยอง (GGC Office)
- งานด้านบุคคล สรรหา คัดเลือก - งานธุรการบุคคล - ปฏิบัติงานที่ PTTGC 6 ระยอง (GGC Office)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
2 . ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน PTT GC จ.ระยอง)
เขียนแบบ อ่านแบบตามที่หน่วยงานกำหนด เช่น P&ID,ISO Drawing, Plot Plan, Data sheet

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา (สัญญา 6 เดือน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
14 พ.ย. 61
3 . Communicator รับสมัครด่วน !
1.การรับส่งข้อมูลข่าวสารวิทยุสื่อสาร,โทรศัพท์,SMS และติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายใน 2.ตรวจสอบ/ทดสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร 3.กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 4.ช่วยงาน...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่เครื่องมือวัด (ปฎิบัติงานพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)
- บำรุงรักษาอุปกรณ์ Instrument ตามแผนงานที่วางไว้ - ซ่อมแซมอุปกรณ์ Instrument ที่ชำรุดใหเทำงานได้ตามปกติ - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาให้ตรงตามข้อมตกลงว่าจ้าง - ช่วยพนักงาน Instrument ด...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงงาน (ปฏิบัติงานพื้นที่ GPSC นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จ.ระยอง)รับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลและตรวจสอบงานก่อสร้างต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของสัญญา และตรวจสอบงานบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร ระบบเครื่องมือและงานอื่น ๆ ได้ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 พ.ย. 61
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
- จัดชุดเอกสารสำหรับการวางบิล - ประสานงานกับลูกค้า และ Messenger เพื่อจัดส่งเอกสารวางบิล - จัดเก็บเอกสารการจ่ายเงินค่าสินค้าและอื่นๆ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 10,150 - 11,700 บาท
13 พ.ย. 61
7 . ฝ่ายจัดซื้อ ประจำที่ BSA บริษัทในเครือ ปตท.จำกัด (มหาชน)
จัดซื้อ เทียบราคาวัสดุ-อุปกรณ์ในสำนักงาน ทำบัตรพนักงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
13 พ.ย. 61
8 . Technician/Mechanic(ปฎิบัติงานพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)
บำรุงรักษาอุปรณ์เครื่องมือกล ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือกล ติดตั้ง อุปกรณ์วาล์ว ปั้ม มอเตอร์

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 พ.ย. 61
9 . เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและจัดการองค์ความรู้อาวุโส
- สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับ นักวิชาการกลุ่มองคก์รพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และกลุ่ม สาธารณะทั้งในและต่างประเทศ -จัดทำ ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งที่ได้รับรางวลัและไม่...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-20,585 บาท ค่าโทรศัพท์ 500 บาท+ค่าวิชาชีพ 1,000 บาท+ค่าเบี้ยกันดาร 2,500 บาท+OT 15% และค่าชำน
13 พ.ย. 61
10 . IT Support (ปฎิบัติงานประจำพื้นที่ ThaiOil แหลมฉบัง))
1.ดำเนินการติตั้ง แก้ไขปัญหา บำรุงรักษา Desktop Hardware รวมถึงระบบงานต่างๆ เช่น ระบบงานทะเบียน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ระบบลงทะเบียน รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Printer Scanner Plotter เป็น 2.ประ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
13 พ.ย. 61
11 . Asst.Lab (ปฎิบัติงานพื้นที่บ.IRPC จังหวัดระยอง)
1.ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติการทำงานในการทดลอง PolymerozationของPS/HIPS/SAN 2.พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์คุณสมบัติต่างของพอลิเมอร์ที่ทำการสังเคราะห์ได้

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,700
13 พ.ย. 61
12 . นักบัญชี (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
-จัดทำ ตรวจสอบ อนุมัติใบสำคัญจ่าย ของปตท.และบริษัทในเครือ -จัดทำ ควบคุม ดูแลการวิเคราะห์การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และถูกต้องตามกฏระเบียบ -ตรวจสอบค่าใช้จ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-30,000บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
13 พ.ย. 61
13 . พนักงานขับรถผู้บริหาร / พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
พนักงานขับรถผู้บริหาร 1.งานขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 2.งานอำนวยความสะดวกและให้บริการอื่นๆ ที่ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 3.งานบำรุงดูแลรักษารถประจำตำแหน่งฯ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงานเป...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 20,000
13 พ.ย. 61
14 . Service Desk รับสมัครด่วน !
1. รับแจ้งการขอใช้บริการ ปัญหาของระบบสารสนเทศต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของระบบสารสนเทศ 3. บันทึกการรับแจ้งงานลงในระบบ และปฏิบัติงานไปตามกระบวนการ KPI และ SLA ที่กำหนด...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 12,700 - 18,500 บาทOT, ค่ากะเหมาจ่าย 3,000 บาท (ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์)
13 พ.ย. 61
15 . Secretaryรับสมัครด่วน !
1. จัดทําตารางการนัดหมาย ตารางการประชุม และกําหนดการต่างๆ พร้อมทั้งประสานงานแจ้ง การนัดหมายให้แก่ผู้บังคับบัญชา 2. จัดทํา / จัดพิมพ์ / จัดสง และตรวจรับจดหมาย ข้อมูล เอกสาร และรายงานต่างๆ ่ 3. ดําเน...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 22,000 - 25,300 บาท + ค่าโทรศัพท์ 500 บาท
8 พ.ย. 61
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ