JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
1. รับผิดชอบด้านกิจกรรมชุมชน และสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร 3. วางแผนงาการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยนช์ต่อองค์กร 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
2 . Sales คนกัมพูชา (Based in Cambodia)
- ติดต่อดูแลงานขายลูกค้าต่างประเทศ(ตัวแทน) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - นำเสนอสินค้าใหม่เพิ่มเติม หรือหาลกค้าใหม่เพิ่มเติมในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - ร่วมกับตัวแทนในการนำเสนอสินค้าต่อให้กับร้านค้าย่อย ลู...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ต่างประเทศ - Cambodia
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการกลาง (ดูแลด้านอาคารสถานที่)
1. ดูแลงานด้านอาคาร สถานที่และธุรการกลาง ซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน แก้ไขซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆ เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ หรือจัดโต๊ะ หรือเคลื่อนย้ายเฟอนิเจอร์สำนักงาน 2. ดูแล รักษารถยนต์ส่วนกลางของบริษัท ในการเข้าศ...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
4 . พนักงานช่วยขายPC
1.ให้คำแนะนำและเสนอขายสินค้าของบริษัทฯในสาขาที่ได้รับมอบหมาย 2.ให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์(บริษัทฝึกอบรมให้) 3.ดูแลสินค้าหน้าขายและสต๊อกสินค้าของบริษัทฯในสาขาที่รับผิดชอบ 4.สรุปยอดขา...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ค. 62
5 . วิศวกรเทคนิค
ลักษณะงาน • ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ แนะนำเสนอการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง ช่วยงานฝ่ายขายในการอบรมให้ความรู้สินค้ากับลูกค้าในประเทศ ทั้งโครงการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (โรงงานสระบุรี)
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพขั้นตอนการผลิต - ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและเก็บข้อมูลการตรวจสอบขบวนการผลิต - วิเคราะห์สาเหตุปัญหาด้านการผลิต หาแนวทางการป้องกันและแก้ไข - คิดค้นวิธีการตรวจสอบที่เห...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
7 . วิทยากรฝึกอบรม
• ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ • ร่วมออกแบบและผลิตหลักสูตรฝึกอบรมด้านความรู้ผลิตภัณฑ์ • เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ผลิตภัณฑ์ กับลูกค้าหรือมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ • ผลิตสื่อการสอนเพื่อให้ความร...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
8 . วิศวกรซ่อมบำรุง/หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ด่วน)รับสมัครด่วน !
- มีความรู้ด้านการเขียนแบบ Auto cad - สามารถใช้ PLC ได้ - ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องจักร Robot - รับผิดชอบงาน TPM

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 อัตรา
21 พ.ค. 62
9 . ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
- กำหนดนโยบายแลแผนงานในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัท - ควบคุมดูแลการทดสอบผลิตสินค้าใหม่ และประสานงานกับฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด - กำหนดมาตรฐาน และคุณภาพสินค้าใหม่ที่พัฒนาได้ และส่งมอบให...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
10 . Export Sales Engineer
- ติดต่อดูแลงานขายลูกค้าต่างประเทศ(ตัวแทน) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - นำเสนอสินค้าใหม่เพิ่มเติม หรือหาลกค้าใหม่เพิ่มเติมในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - ร่วมกับตัวแทนในการนำเสนอสินค้าต่อให้กับร้านค้าย่อย ลู...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
- วิเคราะห์ตลาดโดยรวม ตลาดคู่แข่ง วางกลยุทธ์ที่เหนือกว่าคู่แข่งและตั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการทำการตลาดในช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆร่วมกับฝ่ายขายทั้งระยะสั้นและระยะยาว - ประสานงานฝ่ายขาย ค้นหาโอกาสแ...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 ตำแหน่ง
21 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่วางสเปค(คัลเลอร์)
• วางสเปคโครงการทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน • วางสเปคสินค้ากับทางผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ • ติดตามข้อมูลและข่าวสารของโครงการที่ได้วางสเปคสินค้าไว้ เพื่อให้เกิดยอดขาย • ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีUrgently Required !
- บันทึกบัญชีซื้อสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลังโรงงาน - บันทึกโอนสินค้าระหว่างคลัง - บันทึกเบิกสินค้าคลังโกดังและสำนักงาน - เช็คยอดสินค้าคงเหลือในบัญชีระหว่างสำนักงานกับโกดังประจำเดือน - ติดตามพนักงานให้...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
14 . ผู้จัดการโชว์รูม CDCUrgently Required !
- ให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์และตัวแทนจำหน่ายให้แก่ลูกค้า - ให้บริการดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในโชว์รูม - ดูแลShop และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 พ.ค. 62
15 . ผู้ดูแลเขตขายต่างจังหวัด (กรุณาอ่านรายละเอียด)Urgently Required !
- นำเสนอขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ - นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่จำกัดเขตพื้นที่การทำงาน และสามารถเดินทางได้ทั่วประเทศ - ติดตามและกระตุ้นการขายสินค้าของพ...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ