JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Engineer
1.ออกพบลูกค้าทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 2.สรุปรายงานการออกพบลูกค้าทุกราย 3.ดูแลการขายตามเงื่อนไขที่กำหนด 4.อื่นๆ ตามที่่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โกลบอล บรัช แอนด์ ทูลส์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์ทำงาน
16 ก.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ