เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานทั่วไป (รับสมัครเฉพาะคนพิการ)รับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติเอกสารทั่วไปหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 2.ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการที่ไม่เป็นอันตราย

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ต.ค. 61
2 . Quality Control Staff (In line process)
- Sampling and Inspection of Packaging material In-Line process and Finished Product. - Meeting Specification. - Make Inspection sheet and review process. - Make report and conclusion of trou...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
22 ต.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Staff)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานสานทั้งภายในและภายนอก 2. จัดทำและเก็บเอกสารของแผนก 3. วางแผนและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอลูกค้า 4. จัดหา สั่งซื้อแพคเกจให้ลูกค้า 5. ติดต่อหาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าที่มีอยู่ 6. จัดการ ...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ต.ค. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ