เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Staff)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานสานทั้งภายในและภายนอก 2. จัดทำและเก็บเอกสาร 3. วางแผนและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอลูกค้า 4. จัดหา สั่งซื้อแพคเกจให้ลูกค้า 5. ติดต่อหาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าที่มีอยู่ 6. จัดการ ดูแลลูก...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์แลบบอราทอรี่ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ (Admin & Accounting Staff)
- ติดต่อกับราชการ,IEAT - ติดต่อกับ Bank,Supplier - บันทึกข้อมูลรายเดือน (จ่าย รับ ซื้อ ขาย) และทำเอกสารA/R,A/P - จัดการดูแลและควบคุมทรัพย์สินบริษัท - จัดการดูแลและควบคุมเอกสารสัญญาของบริษัท และเ...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์แลบบอราทอรี่ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (สามารถต่อรองได้)
22 พ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ