เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . R&D Formulator Staff (เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)
1.คิดค้นสูตรเครื่องสำอาง 2.ติดต่อกับ Suppliers 3.ดูแลเอกสาร ติดต่อกับ อย. และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 Position
เงินเดือน Company’s Salary Structure
19 ม.ค. 62
2 . Marketing Staff (เจ้าหน้าที่การตลาด)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานสานทั้งภายในและภายนอก 2. จัดทำและเก็บเอกสารของแผนก 3. วางแผนและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอลูกค้า 4. จัดหา สั่งซื้อแพคเกจให้ลูกค้า 5. ติดต่อหาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าที่มีอยู่ 6. จัดการ ...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ม.ค. 62
3 . Production Filling Staff (เจ้าหน้าที่ผลิตบรรจุ)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลและจัดการสายการผลิตให้สามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 2. วางแผนงานให้บรรลุเป้าหมายได้ทันตามกำหนดเวลา 3. ตั้งค่าเครื่องจักรและสามารถแก้ไขเครื่องจักรได้ในกรณีเกิดปัญหาในระดับเบ...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ