เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Import - Export Staff
1. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ นำเข้า และส่งออกสินค้า เดินพิธีการกับกรมศุลกากร 2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. จัดเก็บเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ตามระบบมาตรฐาน ISO ...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Staff)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานสานทั้งภายในและภายนอก 2. จัดทำและเก็บเอกสารของแผนก 3. วางแผนและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอลูกค้า 4. จัดหา สั่งซื้อแพคเกจให้ลูกค้า 5. ติดต่อหาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าที่มีอยู่ 6. จัดการ ...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์แลบบอราทอรี่ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ส.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ (Admin & Accounting Staff)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อกับราชการ,IEAT - ติดต่อกับ Bank,Supplier - บันทึกข้อมูลรายเดือน (จ่าย รับ ซื้อ ขาย) และทำเอกสารA/R,A/P - จัดการดูแลและควบคุมทรัพย์สินบริษัท - จัดการดูแลและควบคุมเอกสารสัญญาของบริษัท และเ...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์แลบบอราทอรี่ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 30,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (สามารถต่อรองได้)
20 ส.ค. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ