เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานจัดซื้อธุรการ
- จัดซื้อ จัดหาสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายรวมถึงจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสั่งซื้อ - ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆในองค์กร - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มาร์วิน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 20,000
21 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ