JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าหน่วยวางแผนต้นทุนการผลิต (พระประแดง)
- วางแผนการผลิตและลดต้นทุนการผลิต - จัดทำรายงานต้นทุนการผลิต - วางแผนและติดตามแผนการผลิต - วางแผนเรียกเข้า R/M และปัจจัยการผลิต - ติดตาม Stock Inventory Movement - วิเคราะห์ สืบปัญหา อุปสรรคในการ...

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ R&D
- ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ - พัฒนาผผลิตภัณฑ์ใหม่ - คำนวณต้นทุนสินค้า - ลดต้นทุนสินค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าหน่วย QC (สาขาตลาดไท)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้ากลุ่ม ผัก-ผลไม้ และสินค้าแปรรูป - รายงานผลการตรวจสอบประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - สรุปผลคุณภาพประจำเดือน - ดูแลและควบคุมการทำงานประจำวันของผู้ใต้บังคับบัญชา - ควบคุมระบบ GMP...

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ขาย Food Service (สำนักงานใหญ่พระประแดง)
- นำเสนอสินค้าประเภทอาหารสด/แห้ง และวัตถุดิบอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ - ดูและและผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย - เพิ่มช่องทางการขายใหม่ ที่มีศักยกายเพื่อเป็นการกระจายสินค้า และเพิ่มยอดขายทำงาน ...

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถ (ต่างจังหวัด)
- ดูแลสินค้าและพัฒนาการขาย - นำเสนอสินค้าประเภทอาหารแห้ง - ดูแลและผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย - เพิ่มช่องทางการขายใหม่ที่มีศักยกาย เพื่อเป็นการกระจายสินค้า และเพิ่มยอดขาย - ขับรถขายของต่างจัง...

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ขาย Food Service (สาขาสมุย)
- ดูแลรักษายอดขาย - รักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - ดูแลรักษายอดขายลูกค้าเก่า - ขายของสด-ของแห้ง เนื้อไทย/เนื้อนอก, เบคอน, สาหร่าย, ผักและผลไม้, ซีส และอื้่นๆ - และอื่นฯ ที่ได้รับตามมอบหมาย...

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ - ออกแบบสูตรการผลิตเพื่อปรับไปใช้ในไลน์ได้เหมาะสม - คำนวณต้นทุนของสินค้าใหม่ - ดูแลจัดการภายในฝ่าย - ออกเอกสารกำหนด Spec ค่าควบคุมต่างๆ - และงานอื่นตามที่รับมอบหมาย

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ