เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchasing Staff
To support job in purchase control section as the windows for contacting with others Makita group and responsible in preparation of MMT purchase report concerning cost movement, including to be the pe...

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiate (Up to Salary Structure)
18 ม.ค. 62
2 . Production Engineer (Interpreter 1 , Engineer 8 , Technical Engineer support 4)
Interpreter 1 Position - Translate is document of WI , ISO system - Oversea communication - Production Engineer shearing information system Engineer 8 Position - New model, Machine setup - Pro...

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
13 Positions
เงินเดือน NA
18 ม.ค. 62
3 . Production Maintenance (Supervisor 1,Technician 9 , Staff 2)
Supervisor 1 Position - Preparation preventive maintenance schedule, and control technician works - Air compressor, Chiller, AHU, Fire pump, Air condition and Ventilation system, Fire alarm system, ...

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
12 Positions
เงินเดือน NA
18 ม.ค. 62
4 . Warehouse Supervisor
1. To manage warehouse & Logistics of raw material and finished goods. 2. Control the finished goods into warehouse, ready for delivery to our customers needs. 3. to maintain balance stock of raw ...

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiate
18 ม.ค. 62
5 . Production Manufacturing Supervisor
- Follow up KPI - Control Manufacturing Process - Control Manpower - Problem solving - Improvement Process - ISO9001/ISO 14001

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiate (Up to Salary Structure)
18 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ