JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . แม่บ้าน รับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาความสะอาด - ดูแลความสะอาดทรัพย์สินต่าง ๆ ให้อยู่ในความเรียบร้อย - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 บาท ขึันไป
20 เม.ย. 62
2 . ช่างเชื่อมArgon,Co2 / QCรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งงานช่างเชื่อมArgon,Co2 1. เชื่อมอาร์กอน Co2 ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ชิ้นงานเหล็ก สแตนเลส และทองเหลือง ตำแหน่งงานQC 1. ยืนยันการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอน 2. ตรวจสอบการเกิดของ...

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง,ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 เม.ย. 62
3 . Programmer รับสมัครด่วน !
- เขียนโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งาน - ทำงาน IT Support บางส่วน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000
20 เม.ย. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาของเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในโรงงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
20 เม.ย. 62
5 . Product Specialist รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานขาย Product PLC, HMI, SCADA พื้นที่ที่กำหนดให้ - ออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม ตามความต้องการลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายขาย, SI ให้งานProject ส่งมอบงานได้ - Support ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจในงา...

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
20 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่สโตร์รับสมัครด่วน !
1. จัดสินค้าตามใบสั่งจอง จากฝ่ายขาย 2. ตรวจสอบ เช็คสินค้า ตามใบสั่งซื้อและใบส่งสินค้า 3. เบิก-จ่าย และตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ 4. ตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้าร่วมกับ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนนำสินค้าเข้าคลัง/...

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 20,000 ขึ้นไป
20 เม.ย. 62
7 . Sales Engineer (สำนักงานใหญ่ - ประเวศ , ธนบุรี - บางบอน , ชลบุรี - บ่อวิน)รับสมัครด่วน !
1. เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) และรักษาฐานลูกค้าเก่า 2. จัดทำใบเสนอราคา พร้อมติดตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า 3. ขายสินค้าและบริการ โดยรับผิดชอบยอดขาย Sales Terget ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. บร...

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง, ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 เม.ย. 62
8 . Technical Engineer (PLC ,HMI)รับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูล คำปรึกษาในตัวสินค้าบริการ กลุ่มอุปกรณ์ Automation ของบริษัทฯ - ประสานงาน รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า กับ Sales Engineer - วิเคราะห์แก้ปัญหา แนะนำผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูก...

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 18,000
20 เม.ย. 62
9 . Sales Indoor / Sales Supportรับสมัครด่วน !
1. ทางบริษัท มีฐานลูกค้าเดิมให้ รับ ORDER จากลูกค้าและประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง ติดตามรักษายอดขายของลูกค้าเดิม 2. ประจำอยู่ออฟฟิต 3. ทำหน้าที่ประสานงานขาย 4. ออกใบสั่งขาย ( SO ) 5. ติดต่อลูกค้า ...

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 20,000 ขึ้นไป
20 เม.ย. 62
10 . Sales Engineer (Outdoor) ประจำ จ.ปราจีนบุรีรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง Sales Engineer Outdoor - ดูแลงานขายสินค้าและอุปกรณ์ของบริษัทในพื้นที่ที่กำหนดไว้ - มีความรู้พื้นฐานด้านงานวิศกวรรมเครื่องมือวัด หรือที่เกี่ยวข้อง - มีรถยนต์เป็นของตนเองสามารถใช้ในการท...

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 16,000-25,000
20 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ