JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย / Sales Representative
- นำเสนองานขายซอฟต์แวร์กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ทำนัดหมาย พรีเซ็นต์งาน - จัดทำเอกสารสนับสนุนการขาย เสนอราคา Proposal,ปิดการขาย - หาฐานลุกค้ารายใหม่ ๆ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม - ติดต่อประสานงาน...

บริษัท ไทยทีเซนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ / Administration Officer
- บริหารงานเอกสารเข้า – ออก บริษัท - บริหารงานด้าน Payroll officer บันทึกเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ในบริษัท รวมทั้งจัดทำเอกสาร 50 ทวิ - รับผิดชอบด้านเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น ค่าโทรศัพท์ แ...

บริษัท ไทยทีเซนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าน้ำมัน+ค่าคอม+ค่าโทรศัพท์+ท่องเที่ยวประจำปี
24 มิ.ย. 62
3 . Content Writer (Technical) / นักเขียนเชิงเทคนิค
• วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ รวมทั้งทำความเข้าใจหลักการทำงานของซอฟต์แวร์ของทางบริษัทเพื่อนำไปสู่การเขียนที่มีประสิทธิภาพ • เขียน content คุณสมบัติเชิงเทคนิคของซอฟต์แวร์เป็นภาษาไทยให้น่าสนใจ เพื่อเผยแพ...

บริษัท ไทยทีเซนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
4 . C# Programmer
- พัฒนาโปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยี C# - ทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นและนำส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา

บริษัท ไทยทีเซนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าน้ำมัน+ค่าคอม+ค่าโทรศัพท์
24 มิ.ย. 62
5 . Web Programmer (JavaScript/JQuery/Ajax)รับสมัครด่วน !
- เขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนา User GUI บนแอพพลิเคชั่น โดยใช้ JavaScript - สร้าง reusable code และ libraries เพื่อการนำกลับมาใช้ในอนาคต - ทบทวนและทดสอบระบบหลังการออกแบบ UI/UX เพื่อการใช้งานจริง - พัฒนาแล...

บริษัท ไทยทีเซนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+คอมมิชชั่น
24 มิ.ย. 62
6 . IT Support Software / ไอทีซัพพอร์ต (ซอฟต์แวร์)
- ให้บริการติดตั้งและตั้งค่า รวมทั้งการอัพเกรดซอฟต์แวร์ ให้กับลูกค้าของทางบริษัท - ทำการทดสอบระบบก่อนการติดตั้ง และจัดทำเอกสาร test script - ทำการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ให้กับลูกค้า onsite - ให้บริก...

บริษัท ไทยทีเซนส์ จำกัด
24 มิ.ย. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ