เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Content Writer (Technical) / นักเขียนเชิงเทคนิค
• วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ รวมทั้งทำความเข้าใจหลักการทำงานของซอฟต์แวร์ของทางบริษัทเพื่อนำไปสู่การเขียนที่มีประสิทธิภาพ • เขียน content คุณสมบัติเชิงเทคนิคของซอฟต์แวร์เป็นภาษาไทยให้น่าสนใจ เพื่อเผยแพ...

บริษัท ไทยทีเซนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
2 . Sales Coordinator / ประสานงานขาย
- นำเสนองานขายซอฟต์แวร์กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ทำนัดหมาย พรีเซ็นต์งาน และปิดการ ขาย - จัดทำเอกสารสนับสนุนการขาย เสนอราคา Proposal,และเอกสารรับเข้า-ส่งออกของ บริษัท - หาฐานลุกค้ารายใหม่ ๆ และรักษา...

บริษัท ไทยทีเซนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าน้ำมัน+ค่าคอม+ค่าโทรศัพท์
18 ม.ค. 62
3 . Java Programmer รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒซอฟต์แวร์ ทดสอบระบบ, Bug-fixing, Integration Tests, Code Reviews และทำ Technical Project Documentation - วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาออกแบบแผนงานและพัฒน...

บริษัท ไทยทีเซนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+คอมมิชชั่น
18 ม.ค. 62
4 . IT Support Software / ไอทีซัพพอร์ต (ซอฟต์แวร์)
- ให้บริการติดตั้งและตั้งค่า รวมทั้งการอัพเกรดซอฟต์แวร์ ให้กับลูกค้าของทางบริษัท - ทำการทดสอบระบบก่อนการติดตั้ง และจัดทำเอกสาร test script - ทำการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ให้กับลูกค้า onsite - ให้บริก...

บริษัท ไทยทีเซนส์ จำกัด
18 ม.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ