JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างประจำอาคาร
- ควบคุมระบบ และอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ติดตั้งสำหรับใช้งานในอาคาร - ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน - จัดทำรายงาน และบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่...

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
หลายอัตรา
23 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารก่อนทำเช็คจ่าย 2. เตรียมเช็คจ่าย, Post เช็ค, Due เช็ค 3. จัดทำประมาณการเงินสด 4. จัดทำบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี 5. ดูแลการรับ-จ่ายเช็ค 6. คุมยอดคงเหลือบัญชีที่จ่าย 7. ดู...

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
3 . หัวหน้าช่าง/วิศวกรรม
หัวหน้าช่าง หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรมภายในพื้นที่ส่วนกลาง - ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรของงานระบบวิศวกรรมอาคารภายในพื้นที่ส่วนกล...

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
4 . ธุรการ/ ประชาสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- จัดทำสรุปงานประชุม - จัดทำสรุปการบันทึกมิเตอร์น้ำ – ไฟ - จัดเตรียมการประสานงานและจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และเครื่องมือช่างรวมทั้งตรวจสอบและสรุป - รับแจ้งเรื่องขอบริการจากลูกค้า / ฝ่ายอาคาร / ฝ...

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการอาคาร / ผช.ผจก. อาคาร สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง
ผู้จัดการอาคาร / หมู่บ้าน หน้าที่และรายะเอียดของงาน - จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร - อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าต่าง ๆ ของอาคาร และผู้มาติ...

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ