JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ดูแลรับผิดชอบการวางบิล รับเช็ค บันทึกเจ้าหนี้และเช็คชำระ - สรุปภาษีซื้อในแต่ละเดือน - ออกหนังสือหัก ณ. ที่จ่ายในแต่ละเดือน - ทำจ่ายชำระหนี้และรับชำระหนี้ - ดูแลเรื่องงานการบันทึกบัญชีต่างๆ - ...

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
5 อัตรา
26 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้ากลุ่มจัดส่ง กทม. / หัวหน้ากลุ่มจัดส่ง ตจว.
- รับผิดชอบการจัดเที่ยวรถจัดส่งสินค้าในเส้นทางกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด - รับผิดชอบการตรวจสอบสภาพรถจัดส่งสินค้า -รับผิดชอบการจัดทำรายงานการจัดเที่ยวรถขนส่ง กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด -รับผ...

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- กำหนดทิศทางการทำงานของฝ่ายผลิต - ควบคุมกระบวนการผลิตของโรงงาน - ควบคุมและดำเนินการผลิตตามใบสั่งผลิตและแผนการผลิต - สรุปรายงานการผลิต,ปัญหา,การแก้ไขการปรับปรุงต่างๆ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - ปฏ...

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน,ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
- ควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายที่รับผิดชอบ - นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อบริษัทฯ - จัดหาและอำนวยความสะดวกในด้านทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ - เก็บข้อมูล และ...

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าแม่พิมพ์
1. วางแผนงานสร้าง/ซ่อมแม่พิมพ์ 2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากแม่พิมพ์ ปรับปรุง แก้ไขปัญหา 3. แม่พิมพ์โลหะ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องมิลลิ่ง เครื่องไส เครื่องเจียร

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างและเงินเดือน 1
- ดึงข้อมูลบันทึกเวลาเข้าทำงานของพนักงาน - จัดทำบันทึกประจำวัน และสถิติการมาปฏิบัติงานของพนักงาน - คำนวณและตรวจสอบผลการคำนวณในโปรแกรมเงินเดือน - จำทำและบันทึก รายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง ...

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการแผนกขาย / ผู้แทนขายรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบด้านงานขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
หลายอัตรา
26 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
1. กำหนดเป้าหมายคุณภาพของแผนกควบคุมคุณภาพ 2. ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพและการทดสอบคุณภาพ 3. วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิตและข้อร้องเรียนของลูกค้า 4. กำหนดมาตราฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 5. ดำเนิ...

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
9 . ผจก.แผนกบัญชี
-จัดทำงานด้านบัญชีต้นทุน -ปิดงบการเงิน -ดูแลและควบคุมติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชี -จัดทำ/จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้สำนักงานบัญชี -อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรฝ่ายวิศวกรรม , เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
วิศวกรฝ่ายวิศวกรรม -ร่วมงานทางด้านการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ -นำเสนอการใช้เครื่องจักร,เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นที่ประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดในการผลิต -ร่วมงานกับฝ่ายผลิตในการที่ปรับปรุงพัฒ...

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ