JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . R&D Staff
• ประสานงาน,สนับสนุน งานทางด้านวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย การเตรียมวัสดุ,อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ต้องใช้ในการทดลองแต่ละประเภท • การดำเนินการทดสอบตามขั้นตอน หรือวิธีการทดสอบที่ได้กำหนดไว้ในห้อ...

บริษัท รามา โปรดั๊กชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
14 มิ.ย. 62
2 . พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำสมุทรสาคร)
หน้าที่รับผิดชอบพนักงานผลิต 1.ปฏิบัติงานในแผนกผลิตตามแผนการผลิตที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และบันทึกเอกสารระบบคุณภาพ 2.จัดเตรียม และตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต ก่อนเริ...

บริษัท รามา โปรดั๊กชั่น จำกัด
10 อัตรา
14 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขนส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบพนักงานส่งสินค้า 1.ตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด/มาตรฐานที่ตั้งไว้ ระหว่างกระบวนการดำเนินงาน 2.จัดเตรียมสินค้า ให้ตรงตามเอกสารที่ได้รับมอบหมาย หรือเป็นไปตามข้อกำหนด/ตามที่ได้รั...

บริษัท รามา โปรดั๊กชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ