JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Internal Audit (Levels : Supervisor-Manager)
- Analyze and evaluate the effectiveness and efficiency of internal control. - Planning, design and execute audit plan - Supervise the internal audit team to deliver internal audit objective - Cond...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
23 มี.ค. 62
2 . พนักงานคลังสินค้า (ทำงานจันทร์-เสาร์ )
- รับ-จ่ายสินค้า และบริหารพื้นที่ภายในคลังสินค้าที่รับผิดชอบ - บันทึกรายการความเคลื่อนไหวด้วยระบบของบริษัทฯ (Program:AX2009) - ตรวจนับสินค้าคงคลังและจัดทำรายงานส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจ...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
23 มี.ค. 62
3 . จป.วิชาชีพ
• จัดทำแผนปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ • ดูแล,ตรวจสอบ, ควบคุม, แก้ไข และประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบริษัทฯ • ติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือห...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
23 มี.ค. 62
4 . Investor Relations : นักลงทุนสัมพันธ์
- จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้บริหาร - จัดทำ IR Tool ต่างๆ เพื่อเปิดเผยข้อมูลบน IR Website สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายบุคคล/สถาบัน และผู้ที่สนใจในหลักทรัพย์ของบริษัท...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
23 มี.ค. 62
5 . Sales Coordinator Officer/ประสานงานขาย (ทำงานจันทร์-ศุกร์)
• Co-ordinate with all internal functions such as sales, warehouse, logistics and customer service for following purchasing order • Handle all customer problems and related issues • Able to generat...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
23 มี.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ