เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคลังสินค้า (Checker)
- รับ-จ่ายสินค้า และบริหารพื้นที่ภายในคลังสินค้าที่รับผิดชอบ - บันทึกรายการความเคลื่อนไหวด้วยระบบของบริษัทฯ (Program:AX2009) - ตรวจนับสินค้าคงคลังและจัดทำรายงานส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจ...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
19 ม.ค. 62
2 . HR Officer (ทำงานจันทร์-ศุกร์)
Recruitment · Handle all recruitment process (sourcing, advertising, running selection process, interviewing and offering) · Maintaining and updating information for online channel (Facebook, Line...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
19 ม.ค. 62
3 . จป.วิชาชีพและธุรการคลังสินค้า (ทำงานจันทร์-เสาร์)
• จัดทำแผนปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ • ดูแล,ตรวจสอบ, ควบคุม, แก้ไข และประเมินความเสี่ยงในการทำงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ • จัดอบรมหรือให้คำ...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
19 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ