เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรประจำฝ่ายผลิต
- ดูแลงานในส่วนของฝ่ายผลิตโรงงานร่วมกับฝ่ายผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท สตาร์โปร สตาร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
2 . หัวหน้า R&D
- ปรับปรุงและพัฒนาสูตรการผลิตแป้ง Modified Starch - ทำแป้งตัวอย่างให้กับลูกค้า - วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึนในส่วนการผลิต - วิเคราะห์แป้งตัวอย่างจากลูกค้า - และอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารกำหนด

บริษัท สตาร์โปร สตาร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ