JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค แผนกเจียระไน ( FORM GRINDING)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องจักรใน LINE การผลิตเครื่อง FORM GRINDING

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
13 ก.ย. 62
2 . พนักงานแผนกวางแผนและสโตร์ ( สามารถทำงานเข้ากะได้ ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1. วางแผน จัดลำดับความสำคัญในการจัดกำลังคนในแผนกผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 2. ควบคุมแผนกผลิตให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม กำกับ ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 4. วางแผน กำหนดเป้...

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ย. 62
3 . พนักงานบัญชี / ธุรการ
1. จัดทำใบวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน 2. ตรวจสอบใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีที่ออกให้ลูกค้า 3. รับผิดชอบในการรับวางบิลเจ้าหนี้ 4. ตรวจสอบใบกำกับภาษี / ใบวางบิล / ใบเสร็จรับเงิน Supplier 5. จัดทำเอก...

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ย. 62
4 . ช่างเทคนิคประกอบแม่พิมพ์
1. ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แม่พิมพ์โลหะ 2. ตรวจสอบการ ASSEMBLY ให้ได้ตามามาตรฐานการผลิต 3. ทำรายงานสรุปผลการ ASSEMBLY 4. ทำงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.ย. 62
5 . ผู้จัดการแผนกออกแบบ
1.บริหารงานออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์โลหะตามความต้องการของลูกค้า 2.บริหารงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 3.ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการออกแบบ 4.บริหารกระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนาการ...

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ก.ย. 62
6 . ผู้จัดการแผนกวางแผน
1.วางแผน จัดลำดับความสำคัญในการจัดกำลังคนในแผนกผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 2.ควบคุมแผนกผลิตให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ควบคุม กำกับ ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย KP...

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.ย. 62
7 . พนักงานแผนกซ่อมบำรุง
1.ดูแล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.ดูแล ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานของบริษัทฯ อุปกรณ์ เครื่องมือของเครื่องจักร 3.ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของบริษัทฯ 4.ตรวจเช็คเครื่องจักร อุปกรณ์...

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.ย. 62
8 . ช่างเทคนิคแผนก EDM (คุมเครื่อง EDM ของ MITSUBISHI)
ควบคุมเครื่องจักร EDM (MITSUBISHI)

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ก.ย. 62
9 . ช่างเทคนิคหัวหน้าแผนก PROFILE GRINDING ของ WAIDA
1. ควบคุมเครื่องจักร PROFILE GRINDING ของ WAIDA 2. ควบคุมพนักงานแผนก Profile Grinding ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการผลิตและแผนการผลิตที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนและเตรียมจัดลำดับความสำคัญในการจัดกำลัง...

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ก.ย. 62

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ก.ย. 62
11 . ช่างเทคนิคหัวหน้าแผนก EDM (คุมเครื่อง MITSUBISHI) เงินเดือน 20,000-25,000 บาทรับสมัครด่วน !
- ควบคุมพนักงานแผนก EDM ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการผลิตและแผนการผลิตที่ได้กำหนดไว้ - วางแผนและเตรียมจัดลำดับความสำคัญในการจัดกำลังคนในแผนก EDM ให้ สอดคล้องกับแผนการผลิต - ควบคุมกำกับดูแลการผลิต...

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ก.ย. 62
12 . ช่างเทคนิคแผนก Wire Cut (คุมเครื่อง Wire Cut ของ Mitsubishi)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องจักรใน Line ผลิต , เครื่อง Wire Cut (Mitsubishi)

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
10 ก.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่สรรหาอบรมบุคลากร
1.งานด้านสรรหาว่าจ้าง 1.1 ทำการสรรหาพนักงานตามตำแหน่งที่ขาดและตามที่หน่วยงานร้องขอ ผ่านช่องทางสรรหา ผ่าน Web Site สมัครงาน ออกบูธรับสมัครงาน ติดต่อประสานงานกับกรมการจัดหางาน ดูแลช่องทางการสรรหาทุกส...

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
9 ก.ย. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ