JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคแผนก EDM (คุมเครื่อง EDM ของ MITSUBISHI)
ควบคุมเครื่องจักร EDM (MITSUBISHI)

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62
2 . ช่างเทคนิคหัวหน้าแผนก PROFILE GRINDING ของ WAIDA
1. ควบคุมเครื่องจักร PROFILE GRINDING ของ WAIDA 2. ควบคุมพนักงานแผนก Profile Grinding ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการผลิตและแผนการผลิตที่ได้กำหนดไว้ 3. วางแผนและเตรียมจัดลำดับความสำคัญในการจัดกำลัง...

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62
3 . ช่างเทคนิค แผนกเจียระไน ( FORM GRINDING)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องจักรใน LINE การผลิตเครื่อง FORM GRINDING

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62
5 . ช่างเทคนิคหัวหน้าแผนก EDM (คุมเครื่อง MITSUBISHI) เงินเดือน 20,000-25,000 บาทรับสมัครด่วน !
- ควบคุมพนักงานแผนก EDM ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการผลิตและแผนการผลิตที่ได้กำหนดไว้ - วางแผนและเตรียมจัดลำดับความสำคัญในการจัดกำลังคนในแผนก EDM ให้ สอดคล้องกับแผนการผลิต - ควบคุมกำกับดูแลการผลิต...

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62
6 . ช่างเทคนิคแผนก Wire Cut (คุมเครื่อง Wire Cut ของ Mitsubishi)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องจักรใน Line ผลิต , เครื่อง Wire Cut (Mitsubishi)

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่สรรหาอบรมบุคลากร
1.งานด้านสรรหาว่าจ้าง 1.1 ทำการสรรหาพนักงานตามตำแหน่งที่ขาดและตามที่หน่วยงานร้องขอ ผ่านช่องทางสรรหา ผ่าน Web Site สมัครงาน ออกบูธรับสมัครงาน ติดต่อประสานงานกับกรมการจัดหางาน ดูแลช่องทางการสรรหาทุกส...

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ส.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ