JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . SITE ENGINEERรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้าง งานระะบบ ให้เป็นไปตามแบบ และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม - วางแผนและควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา สัญญางาน - แก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง - จัดทำเอกสารร...

บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
15 มิ.ย. 62
2 . ธุรการโครงการ (เพศชาย ทำงานในไซด์งานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานใหญ๋ - รวบรวมเวลาทำงานพนักงาน ขาด ลา มาสาย - จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในหน่วยงานหรือโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน และ...

บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เพศชาย 3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
15 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ