เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร - ดูแลทำความสะอาด และรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยโซลเดอร์ อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ