เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support (วุฒิ ปวส เท่าั้นั้น)
• ติดตั้งซอฟต์แวร์ • การตั้งค่าและซ่อมแซมฮาร์ดแวร์ • การตั้งค่าและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่อพ่วง • การบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง • สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านไอทีขั้นพื้นฐาน • ระบบ LAN, ระบบ เครือ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 ก.พ. 61
2 . ช่างเทคนิคแม่พิมพ์พลาสติก
1.ช่างเทคนิคแม่พิมพ์พลาสติก Set up Mold และเครื่องจักร วิเคราะห์ปัญหา และปรับ Condition 2.ช่างเทคนิค QA สามารถใช้เครื่องมือวัด Micrometer, Vernier Caliper, Pin Gauge ได้ มีความรู้ด้านขั้นตอนก...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ก.พ. 61
3 . Engineer (Quality Assurance Administration)
=> Internal Failure Cost 1 position 1 ติดต่อประสานงานกับ Japan หรือบริษัทในเครือ Canon 2 รวบรวมข้อมูลการจัดทำ Internal Failure Cost ของบริษัท 3 ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร 4...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ก.พ. 61
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิ ปวส. เท่านั้น)
=> Production Innovation Advancement 1. ช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมปฏิรูปการผลิตของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการ 1-1. ช่วยเหลือการวางแผนและดำเนินการตรวจ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 ก.พ. 61
5 . Press Part Engineer
- กำหนดและระบุรายละเอียดของแม่พิมพ์ สำหรับทำแม่พิมพ์ - จัดประชุม EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ราคา และกำหนดการส่งมอบ) ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทคู่ค้า - ตรวจสอบ Drawing 2D และ 3D ของแม่พิมพ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ก.พ. 61
6 . PCBA Technician
1 สามารถซ่อมงานเสีย NG จากไลน์การผลิต มีพื้นฐานการบัดกรี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 2 มีพื้นฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า และแก้ไขปัญหา NG หลุดรอดจาก Production Process 3 ดูแลเรื่องการวิเคราะห์งานเสียจาก F...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ก.พ. 61
7 . Tooling Engineer
-รับผิดชอบในการจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรใหม่มาใช้ในขบวนการผลิต และดูแลเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการผลิตเพื่อให้สามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง -วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือเคร...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ก.พ. 61
8 . System Engineer
1. Managing Network database environment associated with tool. 2. Analysis and take measures if problem occurs. 3. Analysis and action if problem occurs the image processing system • Special Ab...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 ก.พ. 61
9 . Mold Part Engineer
- กำหนดและระบุรายละเอียดของแม่พิมพ์ สำหรับทำแม่พิมพ์ - จัดประชุม EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ราคา และกำหนดการส่งมอบ) ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทคู่ค้า - ตรวจสอบ Drawing 2D และ 3D ของแม่พิมพ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ก.พ. 61
10 . Product Engineer (Mechanical part)
ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ หาวิธีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ ตรวจสอบและวิเคราะห์แบบชิ้นส่วนเพื่อการผลิต วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และประ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
21 ก.พ. 61
11 . Total Value Engineer (Engineer or Senior Engineer or Chief Engineer)
1 Analysis and countermeasure of quality problems (copy machine / parts) 2 Cost reduction (VE) Kaizen / can read mechanical drawing 3 Judgement of Die sample of parts/ EQCD meeting etc.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ก.พ. 61
12 . Production Engineer (Automation)
1. Start-up missing of Automatic-production-line (functional verification, kaizen-improvement) 2. Change of control sequence of Automatic-production-lines. 3. Improvement activities for not stopping...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ก.พ. 61
13 . Product Engineer (Electronic)
ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ หาวิธีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ ตรวจสอบและวิเคราะห์แบบชิ้นส่วนเพื่อการผลิต วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และประ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ก.พ. 61
14 . Production Innovation Chief Staff
1. วางแผนและดำเนินกิจกรรมปฏิรูปการผลิตของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการ 1-1. ช่วยจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการผลิตของบริษัท และแผนการอบรมประจำปี 1-2. วางแผนแ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 ก.พ. 61
15 . ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ
- สามารถปรับแต่ง/ติดตั้ง Die กับเครื่อง press ได้ - เข้าใจระบบการทำงานของแม่พิมพ์โลหะเป็นอย่างดี เช่น Progressive Die, Single Die, Compound Die เป็นต้น - ดูแลซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 ก.พ. 61

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 ก.พ. 61
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ 2.ติดตามสถานะของคำสั่งซื้อ 3.มีประสบการณ์ในการเจรจาและต่อรองราคา 4.ช่วยให้ทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยการเรียงลำดับและจัดเก็บเอกสาร

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 ก.พ. 61
18 . Translator (Japanese Language)รับสมัครด่วน !
1) Translate the conversation between Japanese and Thai staff 2) Translate the document from Japanese into Thai or vice versa

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
19 . PCB Engineerรับสมัครด่วน !
1 ดูแลเรื่องการวิเคราะห์งานเสีย fuction check และ วงจรอิเล็กโทรนิคส์ ส่วนงาน Rework 2 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า และแก้ไขปัญหา NG หลุดรอดจาก Production 3 จัดทำ Report ตามหัวข้อวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาคุณภาพใน...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 ก.พ. 61
20 . Accountant Staffรับสมัครด่วน !
VAT Withholind Tax Cash Corporate Tax

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ