JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส/วิศวกรจัดซื้ออาุวโส
- เปรียบเทียบ Spec อุปกรณ์หลักและเทคนิคด้านวิศวกรรม เทียบกับแบบ/Spec/TOR - ต่อรองราคา/เงื่อนไข - ดำเนินการจัดซื้อในระบบ ERP - แก้ไขปัญหาการจัดซื้อกับหน้างาน - ประสานงานจัดส่งสินค้าและการรับสินค้า ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท
23 มี.ค. 62
2 . วิศวกรฝ่ายขายโครงการ
- ติดต่อ/ประสานงานลูกค้า(เจ้าของกิจการฝ่ายจัดซื้อฝ่ายก่อสร้าง)บริษัทที่ปรึกษา - ประสานงานภายในองค์กรแผนกประมาณราคาฝ่ายติดตั้งผู้จัดการโครงการ - จัดทำรายงาน/เอกสารด้านการตลาด,การประมูลงาน,ข้อมูลลูกค้...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
3 . พนักงานธุรการบุคคล ประจำสำนักงานใหญ่
-จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล -ดูแลจัดหมวดหมู่เอกสาร เข้าเล่มเอกสาร รับส่งเอกสารของแผนก -งานธุรการทั่วไป -ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ -ติดตามรายงานลงเวลาพนักงาน

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 9,500-10,000
23 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ (ประจำไซส์งาน)
- บันทึกรับ-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในโปรแกรมสำเร็จรูป - ควบคุมดูแล รายงานสต๊อก update - ตรวจนับสต๊อกคงเหลือร่วมกับพนักงานสโตร์ - ตรวจนับ ตรวจรับวัสดุจากร้านค้า - ส่งรายงาน KPIแผนกประจำเดือน - จัดเก็บ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง กับผู้ขายหรือผู้รับเหมา - ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ติดตามการส่งมอบวัสดุ - อุปกรณ์ หลังการสั่งซื้อสินค้า - จัดทำรายงานสรุปการสั่งซื้อ / สั...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
6 . พนักงานธุรการ(คนพิการ)
- รับโทรศัพท์ รับเรื่องติดต่อจากบุคคลภายนอก - ประสานงานแจ้งพนักงานที่ต้องการติดต่อ - จัดหมวดหมู่แฟ้มประวัติพนักงานและเอกสารต่างๆ - งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 มี.ค. 62
7 . โฟร์แมนไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ถอดแบบตรวจสอบปริมาณงานและวัสดุอุปกรณ์ตามแบบ - ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมบำรุงและตรวจสอบ - ติดต่อประสานงานหน้างานกับลูกค้าหรือผู้รับเหมา - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
8 . วิศวกรเครื่องกล
- รับผิดชอบคุมงานก่อสร้าง งานระบบเครื่องกล ซึ่งเป็นการติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคาร - จัดทำรายการคำนวน และจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ - ประสานงาน เร่งรัดงาน และแก้ไขปัญหากับฝ่ายต่างๆให้สำเร็จลุล่วงด้วยด...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
23 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่สโตร์อาวุโส รับสมัครด่วน !
- จัดการและดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานโครงการ - เบิก จ่ายของให้ตรงตามใบเบิก

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
23 มี.ค. 62
10 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบควบคุมการก่อสร้างและคุณภาพงานโครงการระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง - จัดทำแบบและรายการคำนวณ ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
11 . วิศวกรโครงการงานระบบไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบวางแผนงานก่อสร้างโครงการ ระบบปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง ควบคุมการก่อสร้างและคุณภาพงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง • จัดทำและควบคุมง...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 27,000-32,000
23 มี.ค. 62
12 . ผู้จัดการโครงการUrgently Required !
-บริหารจัดการโครงการหน่วยงาน จัดทำงบประมาณ Target -วางแผนงานก่อสร้าง แผนการเงิน แผนการใช้วัสดุของโครงการ -ตรวจสอบและควบคุมเอกสารต่างๆ การเบิกเงินและประสานงานด้านการเงิน -วางแผนควบคุมติดตาม ผลการดำเ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
13 . พนักงานธุรการทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
-ตรวจนับสต๊อก กลางทรัพย์สินและสต๊อกที่หน่วยงาน -ดูแลการต่อประกัน ภาษีและพรบ.รถของบริษัทฯ -ดูแลการเบิก-คืนทรัพย์สินสำหรับหน่วยงาน ได้แก่ เครื่องวัด เครื่องมือช่าง เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 10,000-13,000 ขึ้นไป
23 มี.ค. 62
14 . วิศวกรจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบ Spec อุปกรณ์สั่งซื้อในงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล 2.ประสานงาน กับ หน้างาน ในการวางแผนการสั่งซื้อให้ทันกับแผนงานโครงการ 3.เปรียบเทียบราคา Supplier และการเจรจาต่อรอง 4.ตรวจสอบ หรือ สร้าง รายการ ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000
23 มี.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ