JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
1. ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในองค์กร และรายงาน จปว. 2. งานด้านกฎหมายความปลอดภัย 3. ข้อกำหนด Iway Standard 4. ประชุมและติดตามงานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 5. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุม NC
1. ควบคุม NC ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกตามแผนงานที่กำหนด 2. แก้ไขปัญหางานที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำวัน บันทึก 4. มีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมของบริษั...

บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไปรับสมัครด่วน !
1.งานซ่อมบำรุงทั่วไป 2. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ