เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างประจำเครื่องจักร
1.ช่างมิลลิ่ง (Manual Milling / CNC Milling) 2.ช่างกลึง (Manual Lathe / CNC Lathe) 3.ช่างเจียร (Grinder) 4.Wire Cut 5.EDM 6.Super Drill

บริษัท ไอเอสเอ็นเอส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ