JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- คำนวณเงินเดือน เงินโอที เงินอื่นๆ - ดูแลเรื่องระบบ Time attendance การมาปฏิบัติงาน การขาดลา มาสาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ยื่นเข้า-ออกประกันสังคม ดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงาน - จัดทำรายงานที่เก...

บริษัท สยามทิมเบอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกควบคุมบอยเลอร์
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต นโยบายของบริษัทฯ 2. ควบคุม ดูแลและฝึกอบรมพนักงานในแผนก ให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการผลิต ความปลอดภัยในการทำงาน และปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ...

บริษัท สยามทิมเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
18 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ