JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Estimation Manager
- ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ในการประเมินราคา(Estimation) ตามแบบร่าง แบบก่อสร้างที่ได้รับ - รวบรวมข้อมูล ปริมาณงาน ขอบเขตของงาน และตรวจสอบความสอดคล้องต่อเงื่อนไขกา...

บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 50,000-60,000
14 มิ.ย. 62
2 . Commissioning Engineer
- Commissioning ระบบน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภครวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย - ประสานงานห้องปฏิบัติการ - จัดทำเอกสาร Commissioning / จัดทำ Report - ประจำ Office ช่วงที่ไม่มีงาน Commissioning ช่วยงานเอกสาร...

บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
14 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรไฟฟ้า
จัดทำแบบเพื่อใช้ในการเสนอราคาโครงการ ประเมินราคาตามแบบที่จัดเตรียม ชี้แจงรายละเอียดทางเทคนิคกับลูกค้า ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและควบคุมเพื่อใช้ในการก่อสร้างได้จริง จัดทำรายการคำนวณ ประสานงานกับหน่วยงาน...

บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
14 มิ.ย. 62
4 . ช่างทำความสะอาดสระ
- ตรวจเช็คค่าน้ำ เติมสารเคมี - ดูแลสระว่ายน้ำ

บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรอาวุโส
- ควบคุมงานก่อสร้างประจำโครงการ - ประสานงานกับลูกค้าและส่วนงานภายในเพื่อให้โครงการสำเร็จ - จัดทำเอกสารสรุปประกอบส่งมอบงานและเก็บค่าจ้างเหมา - ตรวจสอบปริมาณงานของผู้รับเหมาในการส่งมอบงาน - จัดทำร...

บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
14 มิ.ย. 62
6 . Technical Support
- ออกแบบระบบสระว่ายน้ำ น้ำพุ น้ำตก และระบบน้ำใช้ - สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคให้กับพนักงานขาย

บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
-ตรวจสอบและประเมินราคา -ชี้แจงรายละเอียดเทคนิคกับลูกค้า -จัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติ -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
14 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรโครงการ
- สนับสนุน Project Manager ในการบริหารโครงการ - ควบคุมงานโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง - ประสานงานกับฝ่ายออกแบบ ลูกค้า และ Vender - จัดทำเอกสารประกอบการส่งมอบ

บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
14 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- จัดทำ Statement Confirm ยอดลูกหนี้เพื่อส่งให้ลูกค้า - ส่งจดหมาย และ E-Mail ติดตามหนี้ติดตามหนี้ - สรุปรายงานติดตามหนี้ - ตรวจสอบยอดเงินโอนกรณีที่ลูกค้าโอนเงินเข้ามาให้แจ้งฝ่ายการเงินเพื่อออก ใบ-เ...

บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
14 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายรับสมัครด่วน !
• รับเรื่องและประสานงานระหว่างลูกค้ากับพนักงาน • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง คีย์ข้อมูล • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์และลูกค้าภายนอก • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้...

บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000
14 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ