เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Export Administration officer (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
1.จัดเตรียมทำใบ Booking เพื่อส่งสินค้าทางเรือ และเครื่องบิน 2.ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งสินค้า และสินค้าตัวอย่างให้กับลูกค้า 3.จัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อแนบการยื่นขอใบ Certificate o...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
20 มี.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่สรรหา-ว่าจ้าง ประจำโรงงานองครักษ์ (Recruitment Officer)
1.ดำเนินการรับสมัคร สรรหาคัดเลือก และทำสัญญาว่าจ้างพนักงานรายวันตามอัตรากำลังของบริษัทฯ 2.จัดหาและดำเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของพนักงานรายวัน 3.จัดเตรียมและดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สม...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 61
3 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่อง ประจำโรงงานลำลูกกา คลอง7 จ.ปทุมธานี
1) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรใน line ผลิต 2) ตรวจเช็คสต๊อคอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับเครื่องจักร 3) ควบคุมแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร 4) ปฏิบัติงานตามระบบของโรงงาน และตาม Job Card 5) ปฏิบัติงาน...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
4 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต (Production Supervisor) ประจำโรงงานองครักษ์
- ควบคุมการผลิต เพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามแผนการผลิต - ควบคุมการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - แก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าส่งออก
- ควบคุมดูแลการโหลดสินค้าของบริษัทเพื่อส่งออกให้ถูกต้องในสภาพที่ลูกค้าร้องขอ - ดูแลตรวจสอบตู้ Container เพื่อการส่งออกให้พร้อม - ตรวจสอบและควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
20 มี.ค. 61
6 . ช่างซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
- ซ่อมบำรุงปั้มน้ำและท่อส่งน้ำภายในโรงงาน - ควบคุมดูแลระบบผลิตน้ำประปาภายในโรงงาน - สุ่มเก็บตัวอย่างของน้ำทุก ๆ พื้นที่เพื่อนำมาวัดคุณภาพของน้ำก่อนเข้ากระบวนการผลิต - เช็คระบบคอนโทรลไฟฟ้า ปั้มน้ำ ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท +ค่าตำแหน่ง
20 มี.ค. 61
7 . นักวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต (UEP Analyst) ประจำโรงงานองครักษ์
Measure the UEP index for all products manufactured in BRF Thailand factories, ensuring the accuracy of the UEP index, in order to provide the correct data for production cost rating. 1. Collect th...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 61
8 . หัวหน้างานอนามัย (Hygiene Supervisor) ประจำโรงงานองครักษ์
- ควบคุมดูแลการบวนการล้างทำความสะอาดทุกขั้นตอนให้เป็นไปตาม มาตรฐาน ( OP ) และควบคุม การล้างทำความสะอาดให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก - การวางแผนการล้างทำความสะอาดให้มีประสิทธิภาพ และส่งมอบได้ตรงตามเวล...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
20 มี.ค. 61
9 . ช่างควบคุมระบบ Utility และ Boiler
1.ดูแลงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในโรงงาน 2.ดูแลระบบน้ำปะปาและระบบสุขาภิบาลภายในโรงงาน 3.ดูแลระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศภายในโรงงาน 4.ดูแลระบบงานเครื่องกล เช่น ระบบ Boiler, Air compressor, และระบบ Mo...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท + ค่าตำแหน่ง
20 มี.ค. 61
10 . R&D Supervisor (Slaughterhouse) ประจำโรงงานองครักษ์
1. Provides costing reports of new and improved products to the R&D person-in-charge. 2. Issues specifications for raw meat, ingredients, packaging and product standards that ensure productivity and ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 61
11 . Maintenance Planner ประจำโรงงานแปรรูปอาหารรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้เหมาะสมทั้ง แผนการซ่อมบำรุง และระยะเวลา 2.วางแผนให้ช่างตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร (Inspector Machine) ตรวจสอบเครื่องจักรตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างดี 3.ทำ KANB...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 + ค่าตำแหน่ง
20 มี.ค. 61
12 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรอาวุโส ประจำโรงงานแปรรูปอาหารUrgently Required !
1.สนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั้งหมดในสายการผลิตที่ได้รับมอบหมาย 2.ดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรทั้งหมดและอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและเชื่อถือได้ 3.การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 + ค่าตำแหน่ง
20 มี.ค. 61
13 . R & D Supervisor ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร อ.องครักษ์
1. Responsible in ensuring the implementation of R & D goals and objectives for customer satisfaction and company’s wellbeing. 2. Closely works with the Asian Sales Manager on the activities relate...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 มี.ค. 61
14 . Civil Technician
- To support Project Engineer in multi task of project to achieve the time & cost control - To support the variation of construction work to minimize the change. - To support Project Engineer to sup...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
20 มี.ค. 61
15 . Automation Technician
- สนับสนุนวิศวกรโครงการในหลายงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิตใหม่ อัพเกรดเทคโนโลยี หรือการปรับปรุงเพื่อให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพ ด้านระยะเวลา และต้นทุน - ทำงานเชิงรุกในการให้การสนับสนุนทางเ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
20 มี.ค. 61
16 . ล่ามพม่า - HR Coordinator Burmese
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และเป็นล่ามเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน - อบรมพนักงานเข้าใหม่และประจำปี(ในส่วนงาน Non-Thai) - ประสานงาน/แปลเอกสารให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องที่ฝ่ายบุคคลและหัวห...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าครองชีพ
20 มี.ค. 61
17 . Training Officer 1 อัตรา ประจำโรงงานองครักษ์
1)จัดการฝึกอบรมพนักงานเข้าใหม่ Orientation 2)จัดการฝึกอบรมพนักงานเก่า และทบทวนการอบรมเรื่องต่างๆ 3)สรุป Training Report (Weekly, Monthly, Quarter) 4)Key ข้อมูลการฝึกอบรมเข้า Training Data Base 5)U...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าครองชีพ
20 มี.ค. 61
18 . Process Development Supervisor
1.Works closely with Production and R&D. 2.Identify and troubleshoot process-related issues. 3.Evaluate current processes and provide recommendations. 4.Design and develop processes to optimize eff...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 61
19 . เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร (Operator) ประจำโรงงาน อ.องครักษ์
1.ควบคุมด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2. จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับการผลิต 3. ตรวจสอบและเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานสภาพการทำงาน รวมถึง ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ตำแหน่งเดือนละ 2,000 บาท ไม่รวม OT, ค่ากะ
20 มี.ค. 61
20 . Treasury Officer / สำนักงานใหญ่ (ซ.ลาดพร้าว71 กรุงเทพ)
1. Check reimbursement documents from employees (Head office, plants and farms) to ensure that the reimbursements follow company policies 2. Key weekly payment details in excel file to support prepar...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
20 มี.ค. 61
21 . Technical Customer Service Supervisor
Supporting Manager to serve customer request in the Technical field regarding : 1. Data preparation and create Product Specification 2. Require prepare for customer request, Questionnaires and Cust...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและมีค่าตำแหน่ง
20 มี.ค. 61
22 . หัวหน้างานแผนกผลิต / ประจำโรงงาน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์การผลิต - ควบคุมและตรวจสอบเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวกับการผลิต - ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
20 มี.ค. 61
23 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตในกรณีมี Breakdown ของเครื่องจักร 2.วิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขปัญหาเครื่องจักรในกรณีที่มี Breakdown ของเครื่องจักร 3.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตาม PM Plan 4.ทำงานอื่น ๆ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท + ค่าตำแหน่ง
20 มี.ค. 61
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ