เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Administration ประจำสาขาลำลูกกาคลอง 7 จ.ปทุมธานี
- จัดการและติดตามกระบวนการสั่งซื้อลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย - ความสามารถในการสนับสนุนทีมขายระหว่างแผนกภายในและภายนอก รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า แก้ปัญหาจาการต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 61
2 . ER & CSR Officer (ประจำโรงงานองครักษ์)
1. To handle and coordinate with stakeholders on company's employee relations programs, policies, and procedures. 2. To process disciplinary action and document concerned that complies with company’s...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 61
3 . Product Development Supervisor (R&D) ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร อ.องครักษ์
1.Closely works with the Head of Product Development-Europe on the activities related to products of assigned European customers. 2.Responsible in meeting all European customer requirements in the d...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่าตำแหน่ง
20 ส.ค. 61
4 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำโรงงาน ลำลูกกา คลอง7 จ.ปทุมธานี
- ดูแลและควบคุมตัวเลขในสต๊อกคงคลัง และการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตามระบบที่วางไว้ FIFO - มีการวางแผนงานและการกระจายสินค้าให้เหมาะสมกับพี้นที่ที่รองรับ รวมถึงเรื่องรถขนส่งสินค้า - ก...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นุทน (Senior Cost Accountant) ประจำสาขาองครักษ์
1. ประมาณการและสรุปการขาย, ต้นทุนการผลิต สำหรับสินค้าแต่ละชนิดเพื่อใช้ในการจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุนประจำสัปดาห์ 2. จัดเตรียมรายงาน และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และ มาตราฐาน ขอ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
20 ส.ค. 61
6 . Vendor Control Supervisor
1.To work with Technical team for manage and develop the specification of materials. 2.To work closely with VC Manager to achieve the Vendor Control Program. 3.Updated documents that concerned with ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่าตำแหน่ง
20 ส.ค. 61
7 . หัวหน้าคลังสินค้า (Ex. Factory Store Foreman)ประจำโรงงานองครักษ์
1.ดูแลและควบคุมตัวเลขในสต๊อกคงคลัง และการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง..ตามระบบที่วางไว้FIFO 2.มีการวางแผนงานและการกระจายสินค้าให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่รองรับ.รวมถึงเรื่องรถขนส่งสินค้า 3.ก...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 61
8 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่อง ประจำโรงงานลำลูกกา คลอง7 จ.ปทุมธานี
1) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรใน line ผลิต 2) ตรวจเช็คสต๊อคอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับเครื่องจักร 3) ควบคุมแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร 4) ปฏิบัติงานตามระบบของโรงงาน และตาม Job Card 5) ปฏิบัติงาน...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 61
9 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต (Production Supervisor) ประจำโรงงานองครักษ์
- ควบคุมการผลิต เพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามแผนการผลิต - ควบคุมการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - แก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 61
10 . ช่างซ่อมบำรุงระบบ Utility [โรงงานแปรรูปอาหาร จ.นครนายก]
1.ดูแลงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในโรงงาน 2.ดูแลระบบน้ำปะปาและระบบสุขาภิบาลภายในโรงงาน 3.ดูแลระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศภายในโรงงาน 4.ดูแลระบบงานเครื่องกล เช่น ระบบ Boiler, Air compressor, และระบบ Mo...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
20 ส.ค. 61
11 . Maintenance Engineer Planner ประจำโรงงานแปรรูปอาหารรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้เหมาะสมทั้ง แผนการซ่อมบำรุง และระยะเวลา 2.วางแผนให้ช่างตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร (Inspector Machine) ตรวจสอบเครื่องจักรตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างดี 3.ทำ KANB...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
20 ส.ค. 61
12 . Automation Engineer
- สนับสนุนวิศวกรโครงการในหลายงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิตใหม่ อัพเกรดเทคโนโลยี หรือการปรับปรุงเพื่อให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพ ด้านระยะเวลา และต้นทุน - ทำงานเชิงรุกในการให้การสนับสนุนทางเ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
20 ส.ค. 61
13 . ล่ามพม่า - HR Coordinator Burmese รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และเป็นล่ามเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน - อบรมพนักงานเข้าใหม่และประจำปี(ในส่วนงาน Non-Thai) - ประสานงาน/แปลเอกสารให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องที่ฝ่ายบุคคลและหัวห...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าครองชีพ
20 ส.ค. 61
14 . พนักงานขับรถบรรทุก ประจำที่ฟาร์ม จ.ชลบุรี
1.ขับรถบรรทุกอาหารสัตว์ งานขับรถที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลรักษารถบรรทุก รวมถึงความสะอาดของรถ 3.สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง 2,000บาท (เงินพิเศษค่าเที่ยวรถ (คำนวณจากระยะทาง))
20 ส.ค. 61
15 . ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า / ประจำฟาร์มชลบุรี
1. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในฟาร์ม 2. ดูแลบำรุงรักษาระบบประปา ทั้งหมดภายในฟาร์ม 3. ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบให้น้ำ ให้อาหารไก่ 4. บันทึก เก็บข้อมูลประวัติการซ่อม ต่าง ๆ ไ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
20 ส.ค. 61
16 . เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร (Operator) ประจำโรงงาน อ.องครักษ์
1.ควบคุมด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2. จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับการผลิต 3. ตรวจสอบและเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานสภาพการทำงาน รวมถึง ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ตำแหน่งเดือนละ 2,000 บาท ไม่รวม OT, ค่ากะ
20 ส.ค. 61
17 . หัวหน้างานแผนกผลิต / ประจำโรงงาน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์การผลิต - ควบคุมและตรวจสอบเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวกับการผลิต - ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
20 ส.ค. 61
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ