JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Officer (บัญชีผลตอบแทน) / สำนักงานใหญ่ (ซ.ลาดพร้าว71 กรุงเทพ)
- บันทึกใบรับไก่เป็นใน Program Broiler ตรวจสอบความถูกต้อง และ load เข้า SAP - บันทึกการขายยาใน Program contract farm และตรวจสอบความถุกต้อง เช่น Flock no - ตั้งหนี้ค่าขนส่งไก่ใหญ่ - สรุปรายงานทั้งหม...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
2 . R&D Admin Staff
1. จัดเตรียมและ ดำเนินงานด้านเอกสารของแผนกวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. ควบคุม, บันทึก, จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับสเปคสินค้าให้ถูกต้อง 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ และ สนับสนุนการดำเนิการทดลองในห้องครัวและสา...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing Officer)ประจำโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.ลพบุรี
Inventory control (Routine): - SAP transaction Checking for usage (Finish product, Raw mat, Packaging, Spare part) - SAP transaction Checking for sales (Finish product) ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
4 . Maintenance Planner ประจำสาขาองครักษ์ จ.นครนายก
1. จัดทำแผนโปรแกรมการซ่อมตามลำดับความสำคัญของเครื่องจักร 2. วางแผนการตรวจสอบ/ซ่อมเครื่องจักรประจำสัปดาห์ให้กับผู้ตรวจสอบ/ผู้ซ่อมเครื่องจักร ปฎิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ 3. ปรับเปลี่ยนแผนงานการซ่อม ตามสภ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
5 . Process Development Assistant Manager (ประจำโรงงานองครักษ์)
1. Propose & Demonstrate process improvements/ / savings as part of products Core maintenance program 2. Support Production from a R&D point of view for all issues related to Process issues 3...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
6 . พนักงานขับรถธุรการ ประจำที่สำนักงานชลบุรี (สาขาบ้านบึง)
- รับผิดชอบงานจัดส่งเอกสารภายในองคกร ตามสาขาต่างๆของบริษัท เช่น กรุงเทพ, ปทุมธานี, นครนายก (2ครั้ง/สัปดาห์) - รับผิดชอบในการให้บริการรถยนต์ธุรการ - ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
7 . สัตวบาลประจำฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ จ.ชลบุรี
- ดูแล จัดการ รับผิดขอบงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง - มีความสาามารถในการจัดการ ควบคุมดูแลในส่วนของตู้ฟักไข่ไก่และผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
23 เม.ย. 62
8 . Production Supervisor - Feed Mill (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.ลพบุรี)
1.ควบคุมขบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพของการผลิตอาหารสัตว์ และ สามารถผลิตอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านคุณภาพและ ปริมาณ รวมถึงเป้าหมายการดำเนินงานอื่นๆ และ KPIs ทั้งหมดและสามารถผลิตอาหารให้สอดคล้อ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
9 . Recruitment Officer ประจำโรงงานลำลูกกา จ.ปทุมธานี
1.ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง, ดำเนินการรับสมัครและสัมภาษณ์คัดเลือก, ประสานงานการนัดเริ่มงาน, ทำสัญญาว่าจ้าง 2.จัดเตรียมและดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์; ใบสมัครงาน, แบบสอบถาม, สัญญาจ้างงาน, การข...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
10 . Product Development Supervisor (R&D) ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร อ.องครักษ์
1.Closely works with the Head of Product Development-Europe on the activities related to products of assigned European customers. 2.Responsible in meeting all European customer requirements in the d...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่าตำแหน่ง
23 เม.ย. 62
11 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ดูแลและควบคุมตัวเลขในสต๊อกคงคลัง และการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตามระบบที่วางไว้ FIFO - มีการวางแผนงานและการกระจายสินค้าให้เหมาะสมกับพี้นที่ที่รองรับ รวมถึงเรื่องรถขนส่งสินค้า - ก...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน / ประจำสาขาองครักษ์ จ.นครนายก
1. ประมาณการและสรุปการขาย, ต้นทุนการผลิต สำหรับสินค้าแต่ละชนิดเพื่อใช้ในการจัดทำประมาณการ งบกำไรขาดทุนประจำสัปดาห์ 2. จัดเตรียมรายงาน และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และมาตราฐานของก...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
13 . หัวหน้าคลังสินค้า (Loading Foreman)ประจำโรงงานองครักษ์
1.ดูแลและควบคุมตัวเลขในสต๊อกคงคลัง และการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง..ตามระบบที่วางไว้FIFO 2.มีการวางแผนงานและการกระจายสินค้าให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่รองรับ.รวมถึงเรื่องรถขนส่งสินค้า 3.ก...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
14 . ช่างไฟฟ้า ประจำโรงงานลำลูกกา คลอง7 จ.ปทุมธานี
1) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรใน line ผลิต 2) ตรวจเช็คสต๊อคอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับเครื่องจักร 3) ควบคุมแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร 4) ปฏิบัติงานตามระบบของโรงงาน และตาม Job Card 5) ปฏิบัติงาน...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
15 . Technician (ช่างซ่อมบำรุงระบบ) ประจำสาขาองครักษ์ จ.นครนายก
1.ดูแลงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในโรงงาน 2.ดูแลระบบน้ำปะปาและระบบสุขาภิบาลภายในโรงงาน 3.ดูแลระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศภายในโรงงาน 4.ดูแลระบบงานเครื่องกล เช่น ระบบ Boiler, Air compressor, และระบบ Mo...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา ด่วน!!
23 เม.ย. 62
16 . Production Foreman (โฟร์แมนฝ่ายผลิต) ประจำโรงงานองครักษ์
1. ดู PLAN ผลิตและจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับงานที่ผลิต เพื่อให้งานบรรลุผล 2. ตรวจสอบ Spec , Speed และ Yield ให้เป็นไปตาม Spec ที่กำหนด 3. ควบคุมดูแลการผลิตงานในส่วนงาน Special cut โรงงานชำแหละ 4. T...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง +ค่าตำแหน่งเดือน 1,500 บาท
23 เม.ย. 62
17 . Recruitment Officer ประจำสำนักงานชลบุรี (บ้านบึง)
1.ดำเนินการรับสมัคร สรรหาคัดเลือก และทำสัญญาว่าจ้างพนักงานรายวันตามอัตรากำลังของบริษัทฯ ในส่วนงานฟาร์ม 2.จัดหาและดำเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของพนักงานรายวัน 3.จัดเตรียมและดูแลเอกสารที่...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ค่าตำแหน่ง
23 เม.ย. 62
18 . HR Coordinator Burmese (ล่ามภาษาพม่า) ประจำสาขาองครักษ์ จ.นครนายกรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และเป็นล่ามเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน - อบรมพนักงานเข้าใหม่และประจำปี(ในส่วนงาน Non-Thai) - ประสานงาน/แปลเอกสารให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องที่ฝ่ายบุคคลและหัวห...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าครองชีพ
23 เม.ย. 62
19 . พนักงานขับรถบรรทุก (ประจำที่ฟาร์ม จ.นครนายก)
1.ขับรถบรรทุกอาหารสัตว์ งานขับรถที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลรักษารถบรรทุก รวมถึงความสะอาดของรถ 3.สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง 2,000บาท (เงินพิเศษค่าเที่ยวรถ คำนวณจากระยะทาง)
23 เม.ย. 62
20 . ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า / ประจำฟาร์มชลบุรี
1. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในฟาร์ม 2. ดูแลบำรุงรักษาระบบประปา ทั้งหมดภายในฟาร์ม 3. ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบให้น้ำ ให้อาหารไก่ 4. บันทึก เก็บข้อมูลประวัติการซ่อม ต่าง ๆ ไ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
23 เม.ย. 62
21 . เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร (Operator) ประจำโรงงาน อ.องครักษ์
1.ควบคุมด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2. จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับการผลิต 3. ตรวจสอบและเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานสภาพการทำงาน รวมถึง ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ตำแหน่ง,ไม่รวม OT, ค่ากะ
23 เม.ย. 62
22 . หัวหน้างานแผนกผลิต / ประจำโรงงาน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์การผลิต - ควบคุมและตรวจสอบเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวกับการผลิต - ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
23 เม.ย. 62
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ