JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พี่เลี้ยงเด็กกึ่งแม่บ้าน
ลักษณะงาน: 1) ช่วยเลี้ยงน้องแรกเกิด ทำงานทุกอย่างเกี่ยวกับน้อง 2) ทำความสะอาดที่พัก 3) ช่วยทำอาหารให้เจ้านาย

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
19 เม.ย. 62
2 . PC ประจำพื้นที่ต่างจังหวัด ( กรุงเทพ - บิ๊กซีสาขา ราชดำริ)
- ทำรายงานสรุปยอดขาย สต๊อก ส่งกลับ เข้าบริษัท ตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีวางจำหน่ายในห้างร้านต่าง ๆ (ตามพื้นที่กำหนด) ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
3 . แม่บ้าน
- ทำความสะอาดภายในและภายนอกบ้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโสรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบการปรุงอาหาร การปรุงรสชาติอาหาร การคัดสรรวัตถุดิบ การหาแหล่งวัตถุดิบ การจัดเตรียมวัตถุดิบ การกำหนดคุณสมบัติ สัดส่วนวัตถุดิบ การผสม การปรับปรุงพัฒนารสชาติส่วนผสม เพื่อ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ ตามที่...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
19 เม.ย. 62
5 . รปภ. รักษาความปลอดภัย
- ดูแลรักษาความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินของบริษัท

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ
19 เม.ย. 62
6 . พนักงานฝ่ายผลิตหรือ พนักงานทั่วไป
- ปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้างานเพื่อให้งานสำเร็จตามกำหนดเวลา

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายวัน
19 เม.ย. 62
7 . กราฟฟิค ดีไซน์ และขาย online
- ดูแลกิจกรรมบนเว็บไซต์ของโครงการต่างๆ เพื่อให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจและเกิดความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง - อัพเดทข้อมูลและทำกิจกรรมบน Social Network เช่น Facebook Twitter - รับผิดชอบการสื่อสารการตลาด...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 เม.ย. 62
8 . พนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป ( รายวัน )
- ควบคุมการรับ - จ่าย และจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปได้ถูกต้องตาม Stock Card / โปรแกรม MRP - ควบคุมพนักงานโหลดสินค้าให้ทำงานได้ตามแผนกการโหลดสินค้า - ดูแลการใช้งานอุปกรณ์ , ...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ QC.
- ควบคุมงานควบคุมคุณภาพในการผลิตซอส , การผลิตพริกแกง - ควบคุม, ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน - วางแผนงาน , กำกับ ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2-3 อัตรา
19 เม.ย. 62
10 . Sale Modern Trade
- ติดต่อเพื่อนำเสนอสินค้ากลุ่มห้างสรรพสินค้าต่างๆ - จัดรายการสินค้าและเสนอสินค้า - สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ควบคุมทีมงาน Modern Trade ห้างสรรพสินค้า - วางแผน เจรจาประสานงานกับลูกค้า...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ R&D , พนักงาน R&D
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ 2. กำหนด Spec การผลิตสินค้า 3. จัดทำสินค้าตัวอย่างให้แก่ลูกค้า 4. ปฎิบัติงานตามนโยบายคุณภาพขององค์กร 5. มีความรู้ในระบบคุณภาพ GMP , HACCP , BRC , IFS จะพิจาร...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
12 . ช่างไฟฟ้า / ช่างกลโรงงาน / ช่างก่อสร้าง
การบำรุงรักษาเครื่องจักร การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การซ่อมบำรุงและดูแลโครงสร้างอาคาร ควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งโรงงาน ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบห...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า, ดูแลทีมจัดส่ง
* ตรวจสอบสต๊อกสินค้าวัตถุดิบ ต่างๆให้ถูกต้องตามจริง * ตรวจสอบรับวัตุถดิบต่างๆที่เข้ามา * ควบคุมการทำงานของพนักงานแผนกคลังสินค้า * ดูแลและจัดงานของแผนกจัดส่งให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ * งานอื่น...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ