JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . RD Supervisor (Project Development)
วางแผนงานในการพัฒนาสินค้าใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รับผิดชอบ ติดตามงาน กำหนดสูตร / ปรับปรุงสูตรสินค้าจนกระทั่งออกสู่ตลาดได้ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหากระบวนการผลิต จัดท...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . พนักงานบุคคล(รายวัน) / พนักงานวางแผนผลิต (รายวัน)
พนักงานบุคคล -ประสานงานภายใน การตรวจสอบเอกสารผู้สมัครเบื้องต้น -พิมพ์งานword excel คีย์ข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูป จัดเก็บเอกสาร พนักงานวางแผนผลิต -ตรวจสอบสต๊อกวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตท...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 325 บาท
24 มิ.ย. 62
3 . Messenger
รับผิดชอบงานรับ-ส่งเอกสาร พัสดุและงานการสื่อสารอื่นๆจากแผนกต่างๆเพื่อไปส่งยังที่หมายตามที่ได้รับมอบหมาย และลงบันทึก รับผิดชอบให้การจัดส่ง-รับเอกสารพัสดุเป็นไปตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ความระมัด...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
4 . พี่เลี้ยงเด็กกึ่งแม่บ้าน
ลักษณะงาน: 1) ช่วยเลี้ยงน้องแรกเกิด ทำงานทุกอย่างเกี่ยวกับน้อง 2) ทำความสะอาดที่พัก 3) ช่วยทำอาหารให้เจ้านาย

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
24 มิ.ย. 62
5 . PC ประจำพื้นที่ต่างจังหวัด ( กรุงเทพ - บิ๊กซีสาขา ราชดำริ)
- ทำรายงานสรุปยอดขาย สต๊อก ส่งกลับ เข้าบริษัท ตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีวางจำหน่ายในห้างร้านต่าง ๆ (ตามพื้นที่กำหนด) ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
6 . แม่บ้าน
- ทำความสะอาดภายในและภายนอกบ้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโสรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการปรุงอาหาร การปรุงรสชาติอาหาร การคัดสรรวัตถุดิบ การหาแหล่งวัตถุดิบ การจัดเตรียมวัตถุดิบ การกำหนดคุณสมบัติ สัดส่วนวัตถุดิบ การผสม การปรับปรุงพัฒนารสชาติส่วนผสม เพื่อ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ ตามที...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
8 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ
- มีใบอนุญาตขับขี่รถ 6 ล้อ - สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว - ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
9 . พนักงานฝ่ายผลิตหรือ พนักงานทั่วไป
- ปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้างานเพื่อให้งานสำเร็จตามกำหนดเวลา

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายวัน
24 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ QC / PD
- ควบคุมงานควบคุมคุณภาพในการผลิตซอส, การผลิตพริกแกง - ควบคุม, ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน - วางแผนงาน, กำกับ ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2-3 อัตรา
24 มิ.ย. 62
11 . Sale Modern Trade
- ติดต่อเพื่อนำเสนอสินค้ากลุ่มห้างสรรพสินค้าต่างๆ - จัดรายการสินค้าและเสนอสินค้า - สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ควบคุมทีมงาน Modern Trade ห้างสรรพสินค้า - วางแผน เจรจาประสานงานกับลูกค้า...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ R&D , พนักงาน R&D
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ 2. กำหนด Spec การผลิตสินค้า 3. จัดทำสินค้าตัวอย่างให้แก่ลูกค้า 4. ปฎิบัติงานตามนโยบายคุณภาพขององค์กร 5. มีความรู้ในระบบคุณภาพ GMP , HACCP , BRC , IFS จะพิจาร...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
14 . ช่างไฟฟ้า / ช่างกลโรงงาน / ช่างก่อสร้าง
การบำรุงรักษาเครื่องจักร การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การซ่อมบำรุงและดูแลโครงสร้างอาคาร ควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งโรงงาน ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบห...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ