JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Business Analyst / System Analystรับสมัครด่วน !
-ออกแบบและวางระบบงานให้มีความสอดคล้องกัน -รับผิดชอบในการศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของบริษัทฯเพื่อที่จะหาเครื่องมือ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือวิธีทางเทคโนโลยีแบบใหม่มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ศึกษา ความต้อง...

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
2 . นิติกร (Lawyer)
- รวบรวมคดี และพิจารณาตรวจสอบคดีที่อยู่ระหว่างบังคับคดี - จัดทำสรุปความเห็นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ์Negotiable
22 ส.ค. 62
3 . ผู้จัดการแผนกการเงิน
•จัดทำ Cash Flow •บริหารเงินและลงทุน •บริหารหนี้

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 50,000.- ขึ้นไป
22 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่สรรหาและตรวจมาตรฐานศูนย์บริการ AVL
- สรรหา คัดเลือก อู่ซ่อมหรือศูนย์บริการ ให้ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ - ตรวจมาตรฐานอู่ซ่อมหรือศูนย์บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
5 . Programmer C#,.netรับสมัครด่วน !
- พัฒนา Application บน .Net Frame Work และ Mobile Application - จัดทำคู่มือโปรแกรม และ Program test

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ