JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Chef (ครัวไทย/นานาชาติ ประจำสาขาบางนา)
1.คิดเมนูอาหาร ประมาณการปริมาณอาหารที่ต้องเตรียม คำนวณค่าแรง รวมถึง การสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 2.ควบคุมคุณภาพของอาหารในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการตกแต่ง จานอาหาร 3.สาธิตเทคนิคใน...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนก Sales Spec
1.ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของลูกค้าโครงการ B-Sales Spec และวิเคราะห์ สรุปผลเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2.จัดสรรทีมงานออกแบบ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าโครงการได้อย่างรวดเร็ว ตรงควา...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . รองผู้จัดการร้านอาหาร (ประจำสาขางานวงศ์วาน)
1.ดูแลงานบริการภายในร้าน 2.ควบคุมการทำงานของพนักงาน 3.ทำรายงาน/ตรวจนับสต๊อก/สั่งของเข้าร้าน 4.สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
4 . Project Manager/Assistant project Manager (ประจำสาขางามวงศ์วาน)
1.ควบคุม,ประสานงานโครงการ IT (PMP) 2.บริหารงานด้าน IT Services (ITIL) Implement ERP Project 3.จัดการงานโครงการ 4.รายงานปัญหาและความคืบหน้าของกิจกรรมกับผู้อำนวยการฝ่าย 5.บังคับใช้และตรวจสอบข้อตกลงร...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
5 . Programmer Analyst รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ และออกแบบระบบ Programming.NET,Oracle-SQL,MS-SQL 2.การพัฒนาและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ 3.พัฒนา แอปพลิเคชั่น

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำ รัตนาธิเบศร์,งามวงศ์วาน,บางนา)
- ดำเนินงานต่างๆของแผนกที่สังกัด - จัดหา supplier ตามใบ pr เจรจาต่อรอง ตกลงทำสัญญา เงื่อนไขการสั่งซื้อ - ออกเอกสารการขาย ใบเสนอราคา เอกสารการจัดส่งสินค้า และอื่นๆ - ประสานงานผนกต่างๆทั้งในและนอกองค...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
7 . Graphic Designรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบงานกราฟฟิค ออกแบบสื่อออนไลน์ ทำสื่อ digital media สื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา แผ่นพับเกี่ยวทางบริษัท 2. ถ่ายรูปอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อนำไปออกแบบสื่อต่างๆ ร่วมกับแผนกกา...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
8 . โฟร์แมน (Foreman) / Draftmanรับสมัครด่วน !
1. ศึกษาแบบ ถอดรายการวัสดุ การติดตั้งงานตกแต่งภายใน เขียนแบบ 2. เคลียร์แบบกับทีมช่างก่อนเริ่มงาน 3. ประสานงาน ร่วมปฏิบัติงาน ตรวจสอบ กำกับการปฏิบัติงานของทีมช่าง 4. ควบคุมการทำงานของช่างและผู้รับเ...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
9 . พนักงานขายประจำสาขาคลอง 4, มีนบุรี, แจ้งวัฒนะรับสมัครด่วน !
- แนะนำสินค้าและบริการ (กลุ่มสินค้าตกแต่งบ้าน เช่น กระเบื้อง สุขภัณฑ์ โคมไฟ เป็นต้น) - ปฏิบัติงานขาย ให้เป็นไปตามแผนงานประจำวัน/เดือนที่ผู้บังคับบัญชากำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน สาขาที่รับผิดชอ...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
เงินเดือน 15,000
26 มิ.ย. 62
10 . Sale Designer ประจำสาขารัตนาธิเบศร์, รามอินทรา, ราชพฤกษ์รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ ตกแต่ง ชุดครัว ตามความต้องการของลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปิดการขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
11 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (สาขารัตนาธิเบศร์/บางบัวทอง/รามอินทรา/บางนา)
- ดูแลงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค อาคาร สถานที่ (ประปา,ไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ) - ออกนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว สำหรับงานซ่อมบำรุงให้กับสาขาอื่นๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ Internal Audit
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 3. ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบ และแก้ไขปัญหา

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
13 . เลขานุการ (สาขางามวงศ์วาน)
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายนอก/ภายใน - จัดทำรายงานการประชุม - ดูแลคิว-ตารางนัดหมาย - ออกนอกสถานที่ในบางโอกาส - สรุปรายงานต่างๆ ให้ผู้อำนวยการพิจารณาข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูลท...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
14 . Interior Designerรับสมัครด่วน !
- ออกแบบภายใน-ภายนอก Display - มีความรู้ด้านการเขียนแบบกราฟฟิก โดยเฉพาะ AutoCAD / Sketch up / ออกแบบภายใน - มีความรู้เรื่องงานระบบบ้าง - ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมช่าง ฯ **ยินดีรั...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่จัดชื้อ รับสมัครด่วน !
1.จัดทำกระบวนการจัดซื้อ จัดส่งสินค้าได้ตามรอบการสั่งซื้อ 2.เจรจาต่อรองกับ Supplier ตกลงทำสัญญา เงื่อนไขการสั่งซื้อ 3.ควบคุม ดูแล ตรวจนับสต๊อก 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 5.งาน...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ