JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (อัตราขยายงาน) (ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลกระบวนการผลิตสินค้ากะลาปาล์ม ไม้สับ 2. ควบคุมระบบการจัดส่งสินค้า 3. ควบคุณคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน 4. ควบคุมทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ (ที่พักฟรี)
14 มิ.ย. 62
2 . PHP Programmer
1. วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล, System flow ตามความต้องการของ User 2. พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 3. แก้ปัญหาด้าน โปรแกรม ร่วมกับ Consult ให้กับ users 4. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000 (สามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
13 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (อาวุโส)
1.งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - วางแผนและจัดทำอัตรากำลังพลประจำปี - ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานที่รับสมัคร - ประสานงานการลงโฆษณา กับสื่อต่างๆ - คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่ง - นั...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (สามารถต่อรองได้)
13 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขับรถแบ็คโฮ
1. พนักงานขับรถแบ็คโฮ - หน้าที่ ขับรถแบ็คโฮ ในพื้นที่ฟาร์ม ตักสินค้าเกษตร ใส่รถบรรทุก

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (มีที่พัก+อาหารกลางวันฟรี)
11 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1. Implement ระบบงาน ERP ให้กับบริษัทในเครือ ใน Module ที่รับผิดชอบ 2. วิเคราะห์และพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการใช้งานของ Users 3. Master Data Maintenance เช่น Chat of Account, Vendor Master เป็นต้น 4. ให...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน 16,000-25,000 (สามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
11 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการฟาร์มวัวบราห์มันรับสมัครด่วน !
- ดูแลโคพันธุ์บราห์มัน เลี้ยงดู ให้อาหาร การรักษาความสะอาด การผสมพันธุ์ การดูแลรักษาโรคต่างๆ

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 20,000 (มีที่พักฟรี)
11 มิ.ย. 62
7 . พนักงานดูแลสวนผลไม้ (สวนทุเรียน)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลสวนผลไม้ (สวนทุเรียน) 2. บำรุงรักษาต้นทุเรียน เช่น การรดน้ำ ใส่ปุ๋ย กำจัดโรคพืช 3. บำรุงรักษาไม่ให้ต้นทุเรียนเกิดโรคเชื้อรา 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ (ที่พักฟรี)
11 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการโรงงาน ด่วน
1.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด 2.ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย การตลาด บัญชี การเงิน จัดซ...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
11 มิ.ย. 62
9 . วิศวกรโยธา/โฟร์แมน รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื่้นฐานของบริษัท เช่น อาคารสำนักงาน บ้านพัก โรงงาน คลังสินค้า โกดัง เป็นต้น 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ซ่อมแซม ออกแบบ คำนวณที่เกี่ยวข้องกับวิศวโยธา และโคร...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 (สามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
11 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ