JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการเขต (Zone Manager)
-บริหารยอดขายกาแฟ ให้เป็นไปตามเป้า -บริหารบุคลากร และพัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ควบคุมต้นทุนจองสาขาในความดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย -สรุปรายงาน,ยอดขาย,ต่อผู้บังคับบัญชา ...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินอาวุโส
-ดูแลจัดสรรเงินและการเดินบัญชีต่างๆของบริษัทในเครือ -ดูแลเงินกู้และเงินลงทุนของบริษัท ตรวจสอบการจ่ายชำระ ตามกำหนดต่างๆให้เป็นไปตามข้อตกลง -ตรวจสอบการรับเข้าของรายรับ การหักค่าบริการที่เกี่ยวข้องให้ถ...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
เงินเดือน (ตามตกลงและประสบการณ์)
19 เม.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
(**บริษัทดำเนินธุรกิจอุปกรณ์เครื่องชงกาแฟ เครื่องบดและเครื่องจ่ายน้ำหวานน้ำผลไม้**) ลักษณะงาน -บริหารทีมงานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องดังกล่าว รวมทั้งงานซ่อมแซมและซ่อมบำรุง PM และ SM ในพื้นที่ต่างๆทั่วประ...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
4 . Sale executive
*บริหารและสร้างยอดขายของสินค้าต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ *ทำPrice List(รายการราคา)ของสินค้าให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับท้องตลาดได้ *นำเสนอการขาย และ ปิดการขายได้ *ร่วมกับฝ่ายSupport วางแผน...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 เม.ย. 62
5 . ผู้จัดการแผนกบุคคล รับสมัครด่วน !
-บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล งาน ด้านบริหารงานบุคคล (HRM) / งานกำหนด จัดทำ KPI ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบายบริษัทฯ งานสรรหา/งานว่าจ้าง - งานควบคุม /งานวางแผน/กำห...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ