เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Officer
1.งานด้านสรรหา และคัดเลือก : สัมภาษณ์งาน, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด, จัดการระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน, นำส่งพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน, ตรวจสอบอัตรากำลังตามโครงสร้างอ...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
18 ม.ค. 62
2 . Customer Relationship Analyst
-วิเคราะห์จัดการความสัมพันธ์ระหว่าง ลูกค้า รวมถึงการช่วยประชาสัมพันธ์งาน -วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า แนะนำเกี่ยวกับการขาย เทคนิคการขายและการตลาด -เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -ประเมินการตอบสนองจากลูกค้...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
-วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องชงกาแฟ เครื่องสำรอง เครื่องจ่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน -วิเคราะห์ ทบทวนแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรเก่า -ประสานงานกับผู้ผลิตเครื่องจักร...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
4 . Sales Promotion Account Executive
1. พัฒนาแผนการตลาดประจำปีและรายเดือนเพื่อเพิ่มยอดขายและบรรลุเป้าหมาย 2. พัฒนายุทธวิธีการส่งเสริมการขายสำหรับร้าน D'Oro และการส่งเสริมร้านค้าในพื้นที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย ซึ่งรวมถึง: เนื้อหาโปร...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
5 . Training Officer
1. วางแผนจัดฝึกอบรมประจำเดือน 2. เขียนโครงการหลักสูตรฝึกอบรม 3. จัดทำคู่มือและเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และประสานงานกับสาขา/ หน่วยงาน...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
6 . หัวหน้าบัญชีต้นทุน
(บัญชีต้นทุน) -ทำ inventory (สินค้าคงคลัง) -สามารถปิดงบต้นทุนได้ -รับผิดชอบตรวจสอบรายการต้นทุนของสาขา , ตรวจสอบStock ต่างๆ -สามารถบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้ -ดูแลงานด้านบัญชีและสามารถวางระบบบัญชีต้น...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
7 . ผู้จัดการแผนกบัญชี
-รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั้งระบบ -ปิดงบการเงิน ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปีได้ รวมทั้งงบต่างๆตามที่กฎหมายระบุ

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
8 . ผู้จัดการแผนกผลิต
- รับนโยบายและกระจายในส่วนที่รับผิดชอบ จากนโยบายบริษัทสู่นโยบายแผนก - ดูแลเครื่องจักรของแผนกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ควบคุมวัตถุดิบให้ตรงตาม SPEC ทีี่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถติดต่อประสาน...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
9 . โฟร์แมน - Foreman
-รับนโยบายจากหัวหน้าเพื่อนำไปวางแผนและควบคุมงานจนสำเร็จ -ติดต่อประสานงานกับ ซับต่างๆเพื่อเข้าหน้างานตามแผน -อ่านแบบ ดูราคา และดูงานต่างๆตามรายละเอียดของแบบนั้นๆ -ควบคุมงานก่อสร้างร้าน การซ่อมแซมร้า...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
18 ม.ค. 62
10 . ผู้จัดการโรงงาน
- วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ , ต้นทุนการผลิต , การส่งมอบ) - ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ - ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เบื้องต้น ...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ