JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการบัญชี
- บันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชี Express - จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชีทุกสิ้นเดือน - รับวางบิล-จ่ายเช็ค - กระทบยอด Statement (ฝั่งจ่าย) ทุกสิ้นเดือน - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยาม เอ็น.ซี.พี. ไรซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ