JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการระบบ HRM และ HRD วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กรทั้งหมด - สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทันความต้องการ - ประเมิน...

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
เงินเดือน 50,000 ขึ้นไป
20 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการภาพรวมโครงการ - ควบคุมโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ทั้งด้านเวลาและคุณภาพ - ควบคุมงบประมาณหมุนเวียนของโครงการ - ทำรายงานรายเดือนและรายสัปดาห์เพื่อเสนอความคืบหน้าต่อผู้บริหาร - คว...

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
3 . R&D Engineerรับสมัครด่วน !
- พัฒนา ปรับปรุงและหาแนวทางในการพัฒนาวิธีการก่อสร้างของบริษัทให้ดีขึ้น - ทำ Value Engineer เปรียบเทียบกระบวนการก่อสร้างในแต่ละ Process เพื่อหากระบวนการที่มีประสิทธิผลที่มากที่สุดให้แต่ละไซด์งาน - ปร...

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
20 มิ.ย. 62
4 . Assistant Project Managerรับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการในโครงการตามที่ผู้จัดการโครงการมอบหมาย 2.งานขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ 3.งานขออนุมัติแบบ Shop Drawing 4.งานเปิดสัญญาจ้างของผู้รับเหมา 5.งานเปิด PR วัสดุอุปกรณ์ 6.จัดทำรายงานการประชุมป...

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ