JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ภาษาอาหรับ) ปฏิบัติงานฝั่งธนฯ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
- ดูแลงานเอกสารต่างๆ - เช็คสต๊อกเก็บอาหาร - รับผิดชอบงานธุรการต่างๆ ในออฟฟิส - ดูแลและควบคุมเอกสารเข้า-ออก - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - รับโทรศัพท์, รับ-ส่งอีเมลและจดหมา...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
2 . นักโภชนาการ ปฏิบัติงานฝั่งธนฯ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
- จัดเตรียมและตรวจสอบอาหารก่อนส่งไปให้ผู้ป่วย - ให้คำแนะนำด้านโภชนาการกับผู้ป่วย - ดูแลเมนูอาหารให้เหมาะสมกับคนไข้ - นำเสนอ/ค้นหาข้อมูลอาหารเพื่อสุขภาพให้เหมาะสม - ประสานงานกับพ่อครัว หรือ แม่ครัว...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
3 . พนักงานทำความสะอาด ปฏิบัติงานฝั่งธนฯ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
- ทำความสะอาดเครื่องมือ, เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องครัว - ล้างจาน - เก็บกวาด จัดเรียงสิ่งของให้เป็นระเบียบ

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้ากุ๊ก/กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก ปฏิบัติงานฝั่งธนฯ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
หัวหน้ากุ๊ก - ควบคุมการผลิต และผลิตอาหาร - วางแผนการผลิตและคิดเมนูอาหาร - ควบคุมต้นทุนอาหาร - ดูแลความเรียบร้อยภายในครัว และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา รองหัวหน้ากุ๊ก - ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามที่...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
5 . พนักงานบริการ ปฏิบัติงานฝั่งธนฯ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
- จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ - ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม - ดูแลความสะอาดเรียบร้อย - ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ***สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที*** ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสมัค...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
6 . กุ๊ก/ ผู้ช่วยกุ๊ก(ครัวเบเกอรี่) - ประจำลาดพร้าว48 (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
- ควบคุมการผลิตและประกอบอาหารประเภทต่างๆ - รับผิดชอบในการจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อการปรุงอาหารในอาหารประเภทต่างๆ และหน้าที่ทั่วไปในครัว - ประกอบอาหารต่างๆ ตามแต่ละครัว ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงรักษาคุณภ...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (QC Officer) ประจำสำนักงานลาดพร้าว 48
-บริหารจัดการระบบคุณภาพ GMP/HACCP ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -กำกับดูแลและควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารตามระบบ GMP/HACCP -ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -รักษามาตรของระบบ GMP/HACCP ให้ค...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว48 (สัญญาจ้าง)
- ดูแลงานเอกสารต่างๆ - รับผิดชอบงานธุรการต่างๆ ในออฟฟิส - ดูแลและควบคุมเอกสารเข้า-ออก - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - รับโทรศัพท์, รับ-ส่งอีเมลและจดหมายต่างๆ - งานอื่นๆ ตาม...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
9 . นักศึกษาฝึกงานด้านธุรการ ฝ่ายกฎหมาย (Trainee)
- ปฏิบัติงานด้านธุรการ และประสานงานต่างๆในฝ่ายกฎหมาย - เวลาปฏิบัติงาน 08.30 - 17.00 น.

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
10 . พนักงานเสิร์ฟ (รายวัน)
- จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ - ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม - ดูแลความสะอาดเรียบร้อย - บริการลูกค้าที่มารับประทานอาหารให้ได้รับความสะดวกสบาย - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 400 บาท / วัน (มี OT และ อาหารระหว่างปฏิบัติงาน)
26 มิ.ย. 62
11 . ผู้ช่วยกุ๊ก (รายวัน)
- จัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบเพื่อใช้ในการปรุงอาหาร - ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามที่กำหนด - จัดเตรียมอาหารประเภทต่างๆ - ตักและขายอาหาร - ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในครัว ความสะอาดให้เป็นไปตามมา...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
12 . นักศึกษาฝึกงานการตลาด (Marketing Trainee)
-ช่วยจัดทำดูแลข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับงานการตลาด -Support งานต่างๆ ในทีม -เวลาปฏิบัติงาน 08.30 - 17.00 น.

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
13 . ผู้ช่วยกุ๊ก/กุ๊ก ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนสาธิตพัฒนา (คลองสามวา)
- จัดเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหาร - ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับให้บริการ - จัดเตรียมอาหารประเภทต่างๆ ให้เพียงพอต่อครูและนักเรียนในโรงเรียน - ตัก ขายอาหาร ส่ง...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
14 . Senior Application Support Officer
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ทั้งโปรแกรมที่เป็นแพ็คเกจ และ โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ - สร้างระบบงานใหม่ ๆ ให้ตรงกับแนวทางที่ได้รับมอบหมาย - พัฒนาระบบงานเดิม เช่น เพิ่มความสามารถข...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
15 . Senior Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส)
- รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท (ค่าแรง/ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิต) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดต้นทุนได้ - บันทึกบัญชีลูกหนี้/ เจ้าหนี้, จัดทำใบแจ้งหนี้/ ใบเสร็จรับเงิน, กระทบยอดร...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
16 . Sales Executive (8-months contract)
- Handle products Venue or booth construction or catering or exhibition (Base on your personalities and experienced) - Be a part of sales team to generate sales revenue and new customers in order to ...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
26 มิ.ย. 62
17 . ช่างไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้างานเอ็กซิบิชั่น ประจำโรงงานที่สุวรรณภูมิ (สัญญาจ้าง)
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบูธและภายในงานแสดงสินค้า - ตรวจสอบระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าในบูธและงานแสดงสินค้า - ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ - ปฏิบัติงานอื่นที่มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานวัน...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ