JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงาน PC (ประจำภาคเหนือ&กลาง/อีสาน/ใต้)
- ดูแลสินค้า จัดสินค้าให้เต็มชั้นจำหน่าย - ควบคุมสต็อกสินค้า - รายงานยอดขาย - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้่าที่วางแผนการผลิต
1. จัดทำแผนการผลิต 2. ประสานงาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามที่วางแผนไว้ 3. ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อสรุปข้อมูลการจัดส่งสินค้า

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสรัางบริษัท
17 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรม
1.ตรวจสอบ ดูแลเครื่องจักร โมลด์ เพื่อสนับสนุนการผลิต 2.ดำเนินโครงการในการจัดหาเครื่องจักร ปรับปรุงวิธีการผลิตเพื่อลดต้นทุน และลดการสูญเสีย 3.รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนการผลิต

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ