JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Logistic Supervisor & Asst. Logistics Manager
- ตรวจสอบและอนุมัติการจัดส่งผลิตภัณฑ์ - ควบคุมดูแลกิจกรรมทุกอย่างภายในแผนกคลังสินค้าให้เป็นตามมาตรฐานและกรอบเวลาที่กำหนด - ควบคุมและบันทึกการรับเข้าและจ่ายของผลิตภัณฑ์ในทุกกรณี - บริหารจัดการสินค้า...

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
เงินเดือน 30,000 + ค่าตอบแทนอื่น
22 เม.ย. 62
2 . Import Export Supervisor
1. ติดต่อประสานงานด้านการนำเข้า - ส่งออกสินค้า (ต่างประเทศ) 2. ลงนามอนุมัติใบจองสินค้า / ใบสั่งขาย (Sales Order) 3. ตรวจสอบและบันทึกการเบิก - คืนเงินสวัสดิการ 4. จัดทำใบจองสินค้า / ใบสั่งขาย (Sales...

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าตอบแทนอื่น
22 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ