JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประสานงานโครงการทั้งหมด (งานโครงสร้าง, งานสถาปัตย์, งานวิศวกรรม, งานระบบ) 3. สามารถปรับแผนการทำงานและควบคุมแผนการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 4. สามารถเข...

บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
2 . วิศวกรโรงงาน (เฉพาะเพศหญิง)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. สามารถอ่านและเขียนแบบได้ 3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก 4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้น เพื้อ...

บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ