JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support
- ดูแลอุปกรณ์ IT ต่างๆ ตามบริษัทที่ได้รับมอบหมาย - Support User บริษัทต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำ Report เกี่ยวกับงานที่ได้รับ - ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือ Remote

บริษัท โทเทิล เซอร์วิส ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถ
22 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ