JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Landscape (QC)
- ตรวจงานตรวจสภาพโครงการ (Hardscape/Softscape) - สำรวจพื้นที่ในโครงการ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขาย (Lanceo เพชรเกษม 81)(สายงานขาย)
- ดูแลงานขาย ให้ข้อมูลและบริการลูกค้าที่เข้ามาในโครงการ - ประสานงานด้านสินเชื่อ และประสานงานบริการหลังการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่ออำนวนความสะดวกให้กับลูกค้า

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้สูง
25 มิ.ย. 62
3 . ช่างเทคนิคควบคุมงานติดตั้งแผ่น Precas(ประจำกรุงเทพและปริมณฑล)รับสมัครด่วน !
การควบคุมงานผลิต หรือติดตั้งชิ้นงาน Precast ให้ตรงตามตำแหน่ง ละบริหารการจัดการเครื่องจักร ควบคุมให้แล้วเสร็จตามกำหนด ปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
4 . Senior Marketing Executive / Marketing Executive (สายงานการตลาด)
จัดทำและวางวัตถุประสงค์ เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย , ดำเนินการสร้างยอดลูกค้า Visit ที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายกำหนด , ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอด...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
5 . หน.แผนกขาย /เจ้าหน้าที่ขาย (โครงการใหม่ ระยอง) สายงานขาย
ดูแลควบคุมทีมงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ , ประสานงานและติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย , ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนว...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้สูง
25 มิ.ย. 62
6 . หน.แผนกขาย (Lio/Lanceo ตำหรุ)สายงานขาย
ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
7 . หน.แผนกขาย(โซนพระราม 2) (สายงานขาย)
-ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ -ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ขาย(โซนพุทธมณฑลสาย 4) (สายงานขาย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ - ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยควา...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้สูง
25 มิ.ย. 62

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ขาย/จนท.ขายอาวุโส (โครงการใหม่ รังสิต-องครักษ์คลอง2-4)สายงานขาย
- ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ - ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยควา...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000
25 มิ.ย. 62
11 . ผู้จัดการส่วน CRM
1.วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการ CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยายาว ทำให้ลูกค้าเกิด Royalty Programs 2.จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการบริหาร CRM/ งบประมาณ / แผนปฎิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย 3.กำ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
25 มิ.ย. 62
12 . Business Development Executive
Survey การตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเศรษฐกิจ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 28,000-30,000
25 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ขาย/ขายอาวุโส (โครงการใหม่Lio เพชรเกษม 81/2)สายงานขาย
บริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์ ยื่นกู้สินเชื่อธนาคาร ปิดการขาย

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
14 . วิศวกร/ผู้ช่วยวิศวกร/โฟร์แมน (สายงานก่อสร้าง)
ควบคุม และดูแลงานก่อสร้างบ้าน , คอนโดมิเนียม และอื่นๆ ให้เสร็จงานตามแผนงานที่กำหนด โซนเทพารักษ์, คลอง6 เพชรเกษฒ81, บ้านกล้วย,วัชรพล)

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหลายอัตรา
เงินเดือน รายได้สูง
25 มิ.ย. 62
15 . DIRECT SALE/ DIRECT SALE MANAGER โซนกรุงเทพและปริมณฑล (สายงานขาย)
- กำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนยอดขาย Condo Non Move...ย่านใจกลางเมืองใหญ่ - บริหารงานขายบ้านแนวราบตามโครงการที่ยังคงค้างอยู่ให้เกิดยอดขายอย่างต่อเนื่อง - งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
16 . ผอ.ฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ - อสังหาริมทรัพย์
- ดูแลงานประสานงานราชการและลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
17 . ผู้ควบคุมงาน (แยกปากร่วม จ.ระยอง โครงการใหม่)
วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญา ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้คุณภาพเป็นไปตามข้อตกลง จัดสรรแผนงานก่อสร้างในอนาคต ให้เกิดความสมดุล ประมาณการต้นทุนงานก่อสร้าง ดูแลงานก่อสร...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
18 . programmer
-เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP,ASP , .Net , Web Service, SQL command และเคยผ่านการใช้งาน MVC Frameworks (Zend Frameworks) หรือ Frameworks อื่นๆ -ออกแบบโครงสร้างของ Database MSSQL และ MySQL

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
19 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรอาวุโสโซนรังสิต องค์รักษ์ ลำลูกกา รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผนและมาตรฐาน - ติดตามรายงานความก้าวหน้างาน - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ดี

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
20 . หัวหน้าแผนกขาย (โซนเพชรเกษม 81) สายงานขายรับสมัครด่วน !
- ดูแลควบคุมทีมงานขายและเป็นที่ปรึกษา, ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ - ประสานงาน, ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
21 . หัวหน้าแผนกขาย/เจ้าหน้าที่ขาย(โครงการอมตะ ชลบุรี)สายงานขาย
- รับผิดชอบเรื่องงานขาย - ประสานงานด้านสินเชื่อ - และโอนกรรมสิทธิ์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้สูง
25 มิ.ย. 62
22 . ผู้จัดการส่วนขาย Lanceo นาพร้าว-ปลวกแดง (สายงานขาย)
- บริหารทีมงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลระบบบริหารงานขายในโครงการที่ตนรับผิดชอบ - วางแผนกลยุทธ์ร่วมกับทางการตลาดเพื่อดึงลูกค้าเข้าโครงการ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
23 . ผู้ควบคุมงาน(โครงการใหม่ โซนระยอง)
ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง เพื่อส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
24 . วิศวกรโครงการ (โครงการใหม่ จ.ระยอง)
ควบคุมงาน และบริหารงาน โครงการ ผ่านงานด้านระบบก่อสร้าง PC/TF

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
25 . เจ้าหน้าที่ขาย (โครงการ Lio รังสิต คลองหลวง)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานขาย -ประสานงานสินเชื่อ -และโอนกรรมสิทธิ์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
26 . หัวหน้าแผนกขาย/เจ้าหน้าที่ขาย (Lanceo พัทยากลาง)รับสมัครด่วน !
ดูแลควบคุมทีมงานขายที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายประจําปี ทำเอกสารยื่นกู้ธนาคารสำหรับลูกค้า ตรวจบ้านโอนกรรมสิทธิ์ ดูแลบ้านSOS สำหรับงานขาย ดูแลงานโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้ตามเป้าหมาย ทำงานตลาด ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
27 . หัวหน้าแผนกขาย (Lanceo ศรีราชา-นาพร้าว/Lioศรีราชา-บ่อวิน)
1.ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา 2.บริการจัดการงานขายและปิดการขาย 3.พาลูกค้าชมโครงการตัวอย่าง (บ้าน) 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.ศึกษารายละเอียดของสินค้าและคู่แข่ง 6.งานอื่นๆ ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
28 . จนท.ขาย Lio แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
-ปิดการขายโครงการ -ต้อนรับลูกค้า -ทำเรื่องยื่นกู้/โอนสิทธิ์/ดูแลลูกค้า -ให้คำแนะนำโครงการ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
25 มิ.ย. 62
29 . พนักงานรายวัน ประจำสำนักงานใหญ่
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน - จ่ายเช็ค ,ทำเอกสารการเงิน ,เดินเอกสาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
30 . หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์(สายงานสนับสนุน1)
บริหารงานหมู่บ้านจัดสรร ควบคุมดูแลบริษัทคู่สัญญา, รปภ., แม่บ้าน, คนสวน บริหารงานบริการหลังการขาย งานรับเรื่องแจ้งซ่อม งานจัดเก็บค่าสวนกลาง งานบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี งานติดต่อราชการต่างๆ ...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
31 . วิศวกรสนาม(โครงการใหม่ ระยอง)
ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการบ้านแนวราบ ให้เป็นไปตามแผนบริษัท

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
25 มิ.ย. 62
32 . ผู้ช่วย.ผอ/ผู้อำนวยฝ่ายก่อสร้าง (สายงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
ดูแลควบคุม บริหารงานก่อสร้าง ในแนวราบ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
33 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
วางแผนการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ , วางแผนการฝึกอบรมพัฒนา , วางแผนงานบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ , มีความรู้ทางกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ , ดูแลงานธุรการสำนักงานทั่วไป , งานอื่น...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ