JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support Onsite Service (พนักงาน onsite เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
- ศึกษาและทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (มีทีมงานฝึกอบรมให้) - ให้บริการลูกค้า ณ จุดที่ติดตั้งระบบ ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด - Onsite เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการใช้งา...

บริษัท เฟริส์ทโปร จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ