JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร-เจ้าหนี้ (กาญจนบุรี)
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไปด้าน AP - จัดเตรียม/ทำเอกสารรายจ่าย - ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ยื่นแบบ ภพ.30 กับ สรรพากร - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ - ตรวจสอบดูแลค...

INTEQC Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
2 . ICT System Analyst
-Get requirement from Key Business Owner and Users. -Clarify business requirement with business and support SA to translate business requirement. -Prepare the Gap analysis document between t...

INTEQC Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร +ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
3 . Document Officer / เลขาการตลาด
1.ทำการตลาด Farm and Feed mill 2.ควบคุม/ดูแลเอกสาร Update และขึ้นทะเบียน เอกสาร ใหม่-เก่า ของแผนกต่างๆ ตามที่ร้องขอ 3.ติดตามงานระบบ และข้อร้องเรียนจากลูกค้า 4.เตรียมเอกสาร-บันทึกการประชุม/จัดทำKPIข...

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
4 . ช่างเขียนแบบ (Draftsman)รับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่เขียนแบบแพลนงาน (Auto Cad) 2.ออกแบบนำเสนองานทางเลือกที่เหมาะสม 3.ปรับปรุงพัฒนางานดูงานโครงการใหม่

INTEQC Group
2 อัตรา
เงินเดือน N/A+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านการเบิกจ่ายเงิน 2. ลงบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้านการเงิน 3. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับใบเสร็จต่าง ๆ

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน N/A+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (Wheat Flour Mill)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการเตรียมวิเคราะห์คุณภาพ 2.รายงานผลวิธีการปฎิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนเตรียมการและประสานงานระหว่างฝ่าย 4.ตรวจและติดตามคุณภาพกระบวนการผลิต 5.ปฎิบัติวิธีการมาตรบานระบบบริหารคุณภ...

INTEQC Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
27 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ - จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร - ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เป็นตัวแทนติ...

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ Material Store รับสมัครด่วน !
1.ติดตามและตรวจสอบการตัดยอดบรรจุภัณฑ์ 2.จัดทำเอกสารการรับ การเบิกจ่ายบรรจุภัณฑ์ 3.ตรวจสอบและดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องเก็บบรรจุภัณฑ์ 4.ปฎิบัติงานตามข้อบังคับและวิธีการที่เป็นมาตรฐานที่ถูกต้อง ...

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้าส่วนงานควบคุมเครื่องจักร (Wheat Flour mill)
1.ควบคุมเครื่องจักร(บรรจุ)ในสายการผลิตให้เป็นไปตามความสามารถของเครื่องจักร 2.ตรวจเช็ดดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและวิเคราะห์ปัญหากรณีก...

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า/พนักงานช่างทั่วไปรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลช่อมบำรุงรักษางานไฟฟ้า งานเครืองกล และงานซ่อมบำรุง - จัดทำแผนการตรวจสอบและดูแลรักษาในงานผลิต - ควบคุมดูแลการปฏฺิงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - จัดทำข้อเสนอแนะและวิเคราะห์ปัญหาของงานต่างข...

INTEQC Group
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
27 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร-เจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไปด้าน AP - จัดเตรียม/ทำเอกสารรายจ่าย - ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ยื่นแบบ ภพ.30 กับ สรรพากร - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ - ตรวจสอบดูแลค...

INTEQC Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
12 . พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำ,สัตว์บก
- ขายอาหารสัตว์น้ำ,สัตว์บก และคอยให้คำปรึกษากับลูกค้า

INTEQC Group
เงินเดือน ตามตกลง/มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
27 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.คียข้อมูลการขายจากพนักงานขาย 2.รับออกเดอร์สินค้า เปิดส่งบิลใบเสร็จรับเงิน 3.สั้งซื้อสินค้า PO เปิดส่งใบรับเงินสินค้า 4.จัดทำและแจ้งPlan รับสินค้าและส่งสินค้า 5.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเดินเอกสา...

INTEQC Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
27 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (Wheat Flour Mill)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานบริหารการด้านเอกสารบุคคล - กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตราการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - มีความเข้าใจในการทำงานด้านระบบคุณภาพ ISO 9000 - ความรู้หรือได้รับการอบรมด้านความปล...

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ