JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นิติกรรมสัญญา
- เป็นตัวแทนของธนาคารในการทำนิติกรรมสัญญา ณ สำนักงานที่ดินต่างๆ ที่ได้รับ มอบหมาย - เตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ชาร์เตอร์ ลอว์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ