JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Auditor (ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ)
- เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ เป็นหัวหน้าทีมในการตรวจสอบงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท - จัดทำกระดาษทำการในการตรวจสอบ ทั้งระบบ - แจ้งประเด็นในการตรวจสอบและการบัญชีตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องให้ลู...

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
18 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี / ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
- ตรวจสอบบัญชีของบริษัทลูกค้า โดยมีทั้งตรวจสอบภายใน และ ภายนอกสำนักงาน - ทำบัญชี ของลูกค้า โดยจะได้ทำบัญชี ทุกระบบ และปิดงบการเงินทุกเดือน - จัดทำภาษี ต่างๆ ประจำเดือน - จัดทำงบการเงินประจำปี ภงด ...

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป
18 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ