JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน รับสมัครด่วน !
- จัดทำ Cash Flow Projections - ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสม ภายในระบบที่บริษัทกำหนดไว้ - รวบรวมข้อมูลก่อนออกตรวจสอบจากฐานข้อมูล - รายงานผลการตรวจสอบ - จัดทำงบประจำเดือนและรายปี - จัดทำรายงาน...

บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000-33,000 บาท
16 เม.ย. 62
2 . Support Engineerรับสมัครด่วน !
1.สอนวิธีการใช้งานให้กับทางลูกค้า 2.เเก้ไขปัญหาเเละตอบข้อสงใสเกี่ยวกับการใช้งานให้กับทางลูกค้า 3.รับผิดชอบ Project งานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4.จัดอบรมผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขายเเละลูกค้า 5.ทำเเบบ...

บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 เม.ย. 62
3 . Product Development Engineer รับสมัครด่วน !
- ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย และผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่บริษัทจะนำมาจำหน่าย - จัดทำคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำสินค้าไปใช้งานได้ง่ายขึ้น - ดำเนิน...

บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 62
4 . Sale ประจำพื้นที่ในกรุงเทพ พัทยา ระยอง ภูเก็ตรับสมัครด่วน !
- ศึกษารายละเอียด ข้อมูลสินค้า และบริการ - ค้นหา เเละจัดทำทะเบียนกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - จัดทำแผน และตารางเข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้า - ออกไปพบลูกค้านอกสถานที่ - เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลู...

บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment Officer)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการสรรหาบุคลากรประจำปี โดยใช้กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรเชิงรุก - หาแหล่งในการสรรหาบุคลากรที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด - รับผิดชอบดูแลกระบวนการสรรหา การคัดเลือกใบสมัคร การสัมภาษณ์เบื้องต้น ตลอ...

บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ