JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโสรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน HRM , HRD 2.รวบรวมข้อมูลจัดทำ Report 3.บริหารงานด้านธุรการ 4.ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร 5.ดูแลงานสรรหาและคัดสรรบุคลากร 6.จัดทำโครงสร้าง Job Descriptio...

บริษัท อภิวานิช ครีเอชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
12 ก.ย. 62
2 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการรับสมัครด่วน !
- ดูแลและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำงานให้กับผู้บริหาร - วางแผนจัดระบบงาน ต้อนรับผู้มาติดต่อและดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม - ร่างหนังสือ...

บริษัท อภิวานิช ครีเอชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( HRM&HRD) 1.Recuite 2.สวัสดิการและผลประโยชน์ 3.Time Attendance 4.กฎระเบียบ วินัย และการลงโทษทางวินัย 5.แรงงานสัมพันธ์ 6.Training และพัฒนาบุคลากร 7.งานธุรการ 8.A...

บริษัท อภิวานิช ครีเอชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
12 ก.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ