JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ-จ่ายเงินสดย่อย ใบสำคัญทั่วไปและทำบันทึกบัญชี เป็นต้น

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
18 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสรับสมัครด่วน !
ทำบัญชีรับ-จ่าย,บัญชีทรัพย์สิน,บัญชีต้นทุน และปิดงบเบื้องต้น

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
18 ก.ย. 62

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
18 ก.ย. 62
4 . ผู้จัดการส่วนบุคคลรับสมัครด่วน !
-กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy) -บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคุคล (Human Resource Management) -ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร (Human Resource Training and Development ) -...

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
18 ก.ย. 62

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
18 ก.ย. 62

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
18 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นและตามแผน 2.จัดระบบเอกสารงานโครงการเพื่อให้สืบค้นง่าย 3.ติดตามความคืบหน้าของโครงงการและรายงานผลและป...

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
18 ก.ย. 62
8 . พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger)รับสมัครด่วน !
- รับ-ส่งเอกสารในกรุงเทพฯเเละปริมณฑล - มีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน - ไม่มีประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ **ตำแหน่ง พนักงานรับส่งเอกสาร บริษัทมีสวัสดิการเพิ่มเต...

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
18 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารส่งออก (Export Shipping Document) รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมเอกสารส่งออก (Export Shipping Document) - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายเรือ เเละบริษัทเซอร์เวย์ - โต้ตอบอีเมลของฝ่ายต่างประเทศ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
18 ก.ย. 62
10 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับส่งผู้บริหารคนไทย จากบ้านมาออฟฟิศ เเละงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล รักษารถ นำรถเข้าตรวจเช็คตามกำหนด - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร - รถที่ขับ : รถตู้เเละรถยนต์ของ mercedes ...

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
18 ก.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ