JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Voip Engineer (ประจำที่ออฟฟิศพุทธมณฑลสาย 2)
1. บริหารจัดการระบบ VOIP ของบริษัท และลูกค้าที่ต้องการใช้งานระบบ VOIP 2. ทำงานร่วมกับทีมในการออกแบบ, ติดตั้ง, บำรุงรักษาระบบ VoIP, SIP Server(Asterisk), Call Center 3. ตรวจสอบและแก้ไข รวมถึงตอบปัญหา...

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
2 . ช่างอิเล็คโทรนิค
1. ซ่อมอุปกรณ์ Mainboard ของ DVR 2. ซ่อมกล้องวงจรปิด

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
3 . Network Engineer
1. ออกแบบ วางแผน ติดตั้ง และดูแลระบบ Network เรียนรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน 2. รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. ควบคุม และทดสอบการติดตั้งระบ...

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
4 . Project Manager
1.บริหารงานโครงการ 2.ประสานงานลูกค้า และผู้รับเหมา 3.จัดทำเอกสารต่างในโครงการ ดูแลค่าใช้จ่ายโครงการ

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
5 . โปรแกรมเมอร์ (ประจำออฟฟิศพุทธมณฑลสาย 2)
1. เขียนโปรแกรมที่ต้องการใช้ ภายในองค์กร (กรณีที่จำเป็นต้องเขียนเอง) 2. ติดต่อประสานงานกับบริษัท ที่จ้างให้เขียนโปรแกรม 3. ออกแบบหน้า Interface ที่ต้องการจะใช้ใน Application ต่าง ๆ 4. Config ระบบให...

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ