JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Spec / Sale Project (วัสดุตกแต่งที่อยู่อาศัย)รับสมัครด่วน !
1.วางแผน และกลยุทธ์ในการเข้าเจรจากับลูกค้า 2.วางสเป็ค กับผู้ออกแบบ สถาปัตยกรรม และมัณฑนาการ รวมถึงเจ้าของโครงการ 3.ขายโครงการ กลุ่มโรงแรม/กลุ่ม developer/ กลุ่มโรงพยาบาล, ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า ...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
5 อัตรา
เงินเดือน Negotiation (ไม่รวมค่า commission)
21 ก.พ. 62
2 . Sales ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ภาคเหนือบน/อีสานบน-ล่าง//ใต้บน) รับสมัครด่วน !
1 เสนอสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย 2 ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ 3 วางบิลเก็บเช็ค 4 รายงานการขาย สวัสดิการ - ค่าน้ำมัน - ค่าเสื่อม - ค่าโทรศัพท์ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าที่พัก

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000-16,000 บาท/ เดือน + ค่าคอมมิชชั่น
21 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (Senior)
- ตรวจใบกำกับภาษีซื้อ - กระทบยอดใบกำกับภาษีซื้อกับบัญชีแยกประเภท - ตรวจสอบผู้มีอำนาจอนุมัติ/จำนวนเงิน/รายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย - ลงบันทึกบัญชี (บนใบสำคัญจ่าย) /ลงในระบบ และตั้งหนี้ในระบบ

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
2 อัตรา
21 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ (ภาคเหนือ/อีสาน/ใต้/ตะวันตก/กทม.)
- ติดต่อ ประสานงาน เพื่อนำเสนอการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ ในเขตพื้นที่ๆรับผิดชอบ - อธิบายผลประโยชน์- รายได้ ที่จะได้รับจากการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ (ไม้สัก, พะยุง, ตะเคียน, ประดู่ ฯลฯ )

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
5 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
21 ก.พ. 62
5 . Senior Shipping
-ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กรและนอกองค์กร -ติดตามการส่งมอบงานให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด -จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก -ดำเนินการออกเอกสารต่างๆที่เกี...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
21 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning officer)
1.รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า ประสิทธิภาพ และต้นทุนการผลิตเป็นหลัก 2.วางแ...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
10 อัตรา
เงินเดือน 14,000 -18,000++
21 ก.พ. 62
7 . Production Leader คุมเครื่องจักร รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการผลิตในส่วนของเครื่องจักร 2. ควบคุมและดูแลแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรโดยการซ่อมแซมเบื้องต้น กรณีซ่อมไม่ได้แจ้งหน่วยงานต่อไป 3. ติดตามปัญหาและแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วง 4. ควบคุมดูแลพนักง...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
10 อัตรา
เงินเดือน 13,000-14,000++
21 ก.พ. 62
8 . Junior IT รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง Junior IT 1 อัตรา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1.Support program งานระบบ / ปรับปรุงโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง 2.Support User (PC, Notebook,Printer, MS.Windows,MS.Offic...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
Junior IT 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
21 ก.พ. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน และ Technician (ด่วนมาก)!!!รับสมัครด่วน !
ช่างซ่อมบำรุง 5 อัตรา หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1.ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2.ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.ช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย Technician 5 อัตร...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
ช่างซ่อมบำรุง 5 อัตรา และ Technician 5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 ก.พ. 62
10 . Call Center /Inside Saleรับสมัครด่วน !
Call Center 3 อัตรา • บริการตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าต่างๆของบริษัท • รับออเดอร์ของลูกค้าที่เข้ามาทางช่องทางต่างๆที่เปิดรับทั้งทางโทรศัพท์ อีเมลและแชท พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 62
11 . เจ้าหน้าที่บุคคล(PAYROLL - Bplus) เริ่มงานได้ทันที/ ด่วน!!รับสมัครด่วน !
งาน Payroll ทั้งระบบ จัดทำเงินเดือนพนักงาน รายเดือน และ รายวัน เดือนละ 2 งวด กระทบยอดภาษี ภงด. กท. ยื่นประกันสังคม ยื่นภาษี กระทบยอดเงินเดือน / ทะเบียนลูกจ้าง งานเอกสารแรงงานต่างด้าว (พม่า) บริ...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/ เดือน
21 ก.พ. 62
12 . ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์ (PM Manager)/ รับสมัครด่วน !
วางแผนงานด้านผลิตภัณฑ์ และการตลาด นำเสนอกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัฑ์ และ การแก้ปัญหางานให้แก่ทีมงานได้เป็นอย่างดี ทำข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวในตลาด ทำประมาณการยอดขาย และร่วมกำหนดราคา รวม...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามามารถ และโครงสร้างรายได้
21 ก.พ. 62
13 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ขับรถส่งสินค้าประเภทไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ของบริษัท และส่งสินค้าให้ลูกค้าทั่วประเทศ 2.ขับรถส่งสินค้าเพื่อการพาณิชย์ด้วยความปลอดภัยตามกฎระเบียบจราจร 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 4.ทำงานจันทร์-เสาร...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน 9,750 - 12,500 + ค่าเที่ยว
21 ก.พ. 62
14 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Checker (จ่าย-รับ) รับสมัครด่วน !
checker จัดส่ง หน้าที่ทำการเช็คสินค้าให้ตรงกับใบจัดส่ง ให้ตรงรายการไม้สินค้าที่จัดไว้ รับและจ่ายสินค้าเข้าโกดังตามระบบ fifo วางแผนในการจัดเก็บสินค้า ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน เวลา 8.00 - 17.00 น.

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000 -15,000 มี ot แล้วแต่ตกลง/ เฉลี่ยวันละ 500 บาท
21 ก.พ. 62
15 . ผู้จัดการบัญชี ด่วนมาก!!!รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนงานและควบคุมการจัดทำบัญชีต้นทุนและบัญชีทั่วไป เพื่อจัดทำรายงานที่ถูกต้องและทันเวลาให้กับผู้บริหาร -ควบคุมจัดทำงบประมาณรายปี และตรวจสอบการใช้งบประมาณให้ถูกต้องและเป็นไปตามแผนงบประม...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ