เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Checker (จ่าย-รับ) รับสมัครด่วน !
checker จัดส่ง หน้าที่ทำการเช็คสินค้าให้ตรงกับใบจัดส่ง ให้ตรงรายการไม้สินค้าที่จัดไว้ รับและจ่ายสินค้าเข้าโกดังตามระบบ fifo วางแผนในการจัดเก็บสินค้า

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
7 อัตรา
เงินเดือน 12,000 -15,000 มี ot แล้วแต่ตกลง/ เฉลี่ยวันละ 500 บาท
18 ธ.ค. 61
2 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. ขับรถผู้บริหารคนไทย 2. ดูแล บำรุงรักษาทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 4. รับส่งผู้บริหารจากต้นทางแถวแจ้งวัฒนะ เพื่อส่งสถานที่ทำงาน อ.บ้านกลาง จ.ปทุมธานี (ใก...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
เงินเดือน 15,000 +
18 ธ.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning officer)
1.รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า ประสิทธิภาพ และต้นทุนการผลิตเป็นหลัก 2.วางแ...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000 -16,000 บาท
18 ธ.ค. 61
4 . Marketing E-vent ( ประจำที่ ปทุมธานี/บรมฯสาย3 )
• ประสานงาน ภายใน และ ภายนอก • จัดงานกิจกรรม Event • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ • ดูแลหน้างานกิจกรรมต่างๆ • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย # ปฏิบัติงานที่ • นครปฐม ถนนบรมฯสาย3

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ธ.ค. 61
5 . นิติกร รับสมัครด่วน !
1 งานนิติกรของบริษัท และบริษัทในเครือ -ดูแลสัญญาระหว่างบริษัท กับหน่วยงาน -งานจดสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์ -ตรวจความถูกต้องของสัญญา -ตีความหมายของสัญญา -ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ธ.ค. 61
6 . Product Manager/ผุ้จัดการผลิตภัณฑ์
1.ศึกษาข้อมูลและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.ร่วมกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนำสินค้าแข่งขันในตลาด 3.ให้ข้อมูล ความรู้และนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อฝ่ายขาย 4.พัฒนาระบบงานให้ได้ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 5.กำห...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 ++
18 ธ.ค. 61
7 . ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน และ Technician (ด่วนมาก)!!!รับสมัครด่วน !
ช่างซ่อมบำรุง 5 อัตรา หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1.ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2.ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.ช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย Technician 5 อัตร...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
ช่างซ่อมบำรุง 5 อัตรา และ Technician 5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 ธ.ค. 61
8 . Senior Sale Spec รับสมัครด่วน !
1.วางแผน และกลยุทธ์ในการเข้าเจรจากับลูกค้า 2.วางสเป็คกับผู้ออกแบบ สถาปัตยกรรม และมัณฑนาการ รวมถึงเจ้าของโครงการ 3.สร้างความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
เงินเดือน Negotiation (ไม่รวมค่า commission)
18 ธ.ค. 61
9 . Sales ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ภาคเหนือ/อีสาน/ตะวันออก/กลาง) รับสมัครด่วน !
1 เสนอสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย 2 ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ 3 วางบิลเก็บเช็ค 4 รายงานการขาย สวัสดิการ - ค่าน้ำมัน - ค่าเสื่อม - ค่าโทรศัพท์ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าที่พัก

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท/ เดือน + ค่าคอมมิชชั่น
18 ธ.ค. 61
10 . Production Supervisor , Leader คุมฝ่ายผลิตและเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง Production Supervisor 1 อัตรา หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1. ดำเนินการให้มีการจัดทำเอกสารมาตราฐานการปฎิบัติงานให้ถูกต้อง 2. จัดทำแผนงานในไลท์ผลิตประจำวัน ( สินค้าประเภทไม้แปรรูป ประตู ห...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
Supervisor 3 อัตรา , Leader 16 อัตรา
เงินเดือน Production Supervisor 17,000 ขึ้นไป (ตามประสบการณ์ )/ Leader 14,000-17,000
18 ธ.ค. 61
11 . Sale Coordinator / Call Center / TeleSaleรับสมัครด่วน !
Sale Coordinator 6 อัครา • รับผิดชอบในส่วนการประสานงานขาย กับ Sale และลูกค้า ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ • ติดต่อกับทางลูกค้า ทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอ และ หากลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย ให้ Sale ในพื้นที่ ...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ธ.ค. 61
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี และ ผู้จัดการบัญชี (ประจำที่โรงไฟฟ้า/โรงเลื่อย จ.นราธิวาส)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000/เดือน รายละเอียดของงาน 1.ทำเอกสารส่งการเงิน 2.จัดทำภาษี ภงด1, 3,53, ภพ30 3.รายงานเงินสดย่อย 4.บันทึกบัญชี ด้านรับ , ด้านจ่าย 5.งานเอกสารอ...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ธ.ค. 61
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) และธุรการ รับสมัครด่วน !
-ติดต่อตามหน่วยงานราชการต่างๆ และยื่นต่อใบอนุญาตต่างๆเกี่ยวกับโรงงาน เช่นใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนอื่นๆ -ดูแลรถส่วนกลางของบริษัทฯ,เช่นต่อ พรบ,ภาษี+ประกันภัย รวมถึงการประสานงานซ...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน 22,000 ++ บาท/เดือน
18 ธ.ค. 61
14 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (ด่วนมาก)!!!รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งพนักงานขับรถ ประเภทรถเทเลอร์ ใหญ่ 2 อัตรา (ด่วนมาก) 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถ ประเภทรถเทเลอร์ เล็ก 2 อัตรา (ด่วนมาก) 3.ตำแหน่งพนักงานขับรถ ประเภทรถเทเลอร์ เ...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
8 อัตรา (เทเลอร์ ใหญ่ 2 อัตรา,เทเลอร์ เล็ก 2 อัตรา,6ล้อ 4 อัตรา)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ 9,750-12,500 +ค่าเทียว
18 ธ.ค. 61
15 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ รับสมัครด่วน !
ขับรถโฟล์คลิฟท์ภายในคลังสินค้า และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประเภท ของรถ Forklift 1. Forklift สีเขียว แบบเดินข้าง 2. Forklift สีส้ม ธรรมดาทั่วไป

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ