JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ตรวจสอบรายการ เอกสารประกอบการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อนำมาบันทึก Payment Voucher และกระทบยอดรายการบัญชี

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำจังหวัดชุมพร)
1. เข้าพบดีลเลอร์ทั้งในส่วนของผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันภัย เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหา หาแนวทางแก้ไขและสร้างเสริมความสัมพันธ์ 2. จัดทำรายงานปัญหาและอุปสรรคในการขยายงาน ร...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (Call center)
รับแจ้งอุบัติเหตุ เปิดเคลม ประสานงานให้บริการลูกค้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ให้คำแนะนำกับลูกค้า สอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ติดตามเคลมคงค้าง ทำ Teleclaim แนะนำให้ลูกค้านำรถเข้าซ่อม ตอบข้อซักถามด้านอุบัติเหต...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (สาขาโคราช)
- ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เข้าตรวจเยี่ยมดีลเลอร์,อู่ในเครือ เพื่อประเมินความเสียหาย/คุมราคา /อนุมัติซ่อม - งานประกันตัวผู้ขับขี่ ติดตามผลคดีความ - ให้บริการและอำนวกความสะดวกแก่ลู...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 เม.ย. 62
5 . นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
1. ดำเนินงานคณิตศาสตร์ตามที่กำหนดโดย OIC เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของพอร์ตการแบ่งส่วนราคา IBNR และอื่น ๆ เพื่อจัดทำประมาณการทางการเงินประจำปี (แผน 3 ปี) สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสต...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาย่อยจันทบุรี)
1. เข้าพบดีลเลอร์ทั้งในส่วนของผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันภัย เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหา หาแนวทางแก้ไขและสร้างเสริมความสัมพันธ์ 2. จัดทำรายงานปัญหาและอุปสรรคในการขยายงาน ร...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการสินไหมทดแทน สาขาพัทยา
- จัดการเรื่องงานเอกสารด้านสินไหมทั้งหมด,ตั้งเรื่องเปิด-ปิดเคลม,ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
- งานออกแบบสื่อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ได้แก่ สื่อการตลาด สื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ Poster Internet Banner Social Media เป็นต้น - งานเว็บไซด์ ดูแลเขียนเนื้อหาข่าว และ Update ข้อมูลต่างๆ ได้แก...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (สาขาพัทยา)
รับผิดชอบงานรับแจ้งอุบัติเหตุ,งานตรวจสอบอุบัติเหตุ,ควบคุมการซ่อมรถประกัน/คู่กรณี คุมราคา เจรจาประนีประนอมกับคู่กรณี,เรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี,และงานตรวจสอบรายงานอุบัติเหตุ

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่/ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
1. รวบรวมความต้องการของผู้บริโภค จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. ร่วมกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์ประภันภัย) คือการคำนวณเบี้ยประกันภัยที่มีความยุ...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
11 . PL/SQL Programmer Analyst
Job Purposes: Maintaining and developing application and databases to support software requirements accurately and properly. Principal Accountabilities: 1. Develops and maintains applications and ...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000-40,000
19 เม.ย. 62
12 . .Net Developer (C#)
รายละเอียด - รวมรวม วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบ Mobile/Web Applications ของบริษัท - ดูแลรับผิดชอบ Web Services ของบริษัท คุณสมบัติ - เพศ : ชาย/หญิง - อายุ : 25-40 ปี - วุฒิการศึกษา...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Audit)
1.วางแผนการปฏิบัติงาน (Action) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2.ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 3.ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีป้องกัน...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัยทรัพย์สิน
จัดพิมพ์กรมธรรม์, สลักหลังประกันภัยทรัพย์สิน รวมถึงการสนับสนุนการจัดการต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีม หน่วยงาน และบริษัทให้งานประกันภัยทรัพย์สินมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์
- บันทึกกรมธรรม์ สลักหลัง งานกลุ่มที่ได้รับการอนุมัติแล้ว - ตรวจสอบการออกรมธรรม์ให้ถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา - นำเสนอการรับประกันภัยเพื่อขออนุมัติผู้บังคับบัญชา - จัดทำใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ประกั...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ