JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาย่อยพัทยา)
1. เข้าพบดีลเลอร์ทั้งในส่วนของผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันภัย เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหา หาแนวทางแก้ไขและสร้างเสริมความสัมพันธ์ 2. จัดทำรายงานปัญหาและอุปสรรคในการขยายงาน ร...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการสาขาย่อยอุบลราชธานี
-ขยายงานด้านตลาดในส่วน ตัวแทน ดีลเลอร์ ส่วนภูมิภาค, สร้างผลกำไร ควบคุมและบริหารงานภายในสาขาให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาย่อยจันทบุรี)
1. เข้าพบดีลเลอร์ทั้งในส่วนของผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันภัย เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหา หาแนวทางแก้ไขและสร้างเสริมความสัมพันธ์ 2. จัดทำรายงานปัญหาและอุปสรรคในการขยายงาน ร...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่/ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
1. รวบรวมความต้องการของผู้บริโภค จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. ร่วมกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์ประภันภัย) คือการคำนวณเบี้ยประกันภัยที่มีความยุ...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
5 . PL/SQL Programmer Analyst
Job Purposes: Maintaining and developing application and databases to support software requirements accurately and properly. Principal Accountabilities: 1. Develops and maintains applications and ...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000-40,000
19 มิ.ย. 62
6 . .Net Developer (C#)
รายละเอียด - รวมรวม วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบ Mobile/Web Applications ของบริษัท - ดูแลรับผิดชอบ Web Services ของบริษัท คุณสมบัติ - เพศ : ชาย/หญิง - อายุ : 25-40 ปี - วุฒิการศึกษา...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Audit)
1.วางแผนการปฏิบัติงาน (Action) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2.ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 3.ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีป้องกัน...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ