JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรออกแบบรับสมัครด่วน !
- ออกแบบงานติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไฟร์เทค อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 62
2 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแซมแก้ไขงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำรายงานสรุปงานซ่อมแซม 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไฟร์เทค อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 62
3 . Engineering Coordinatorรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อและเข้าพบปะลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และงานระบบแก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม 2. จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดผลิตภัณฑ์และงานระบบ เพื่อเสนอต่อลูกค้า 3. ติดตามการเสนอราคาพร้อมช...

บริษัท ไฟร์เทค อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 62
4 . Draftsmanรับสมัครด่วน !
1. ทำแบบ Shop Drawing 2. ทำแบบ As-Built Drawing 3. งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไฟร์เทค อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ