JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายขาย (Sales Executive)
รับผิดชอบในการติดตาม การรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเดิม พัฒนาหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ติดตามการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของลูกค้า พร้อมทั้งปรับปรุงและแก้ไขการให้บริการให้เป็นที่...

บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ