JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด
- ตรวจซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ระบบเครื่องมือวัด - อ่านเขียนวงจร รวมถึงตรวจซ่อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ได้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
2 . ช่างเครื่องมือวัด (โรงงานพระประแดง)
- ตรวจซ่อมอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิคส์ ระบบเครื่องมือวัด และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำงาน 08.30 - 17.00 น. หยุดเสาร์ เว้น เสาร์ & อาทิตย์

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
18 ก.ค. 62
3 . ช่างโยธา (โรงงานพระประแดง)
** ซ่อมสร้างงานตามที่ได้รับแจ้ง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
18 ก.ค. 62
4 . พนักงานขับรถตัก(โรงงานพระประแดง)
ขับรถตักวัตถุดิบ ประจำฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน -
18 ก.ค. 62

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
18 ก.ค. 62
6 . Product Development Staff (สาทร)
- ทำการทดลองร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน - บรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ติดต่อเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปุ๋ย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ก.ค. 62
7 . ช่างคุมเครื่องจักร - ผลิตปุ๋ย (โรงงานพระประแดง)
1. ควบคุมคุณภาพการผลิตเม็ดปุ๋ยให้ได้มาตราฐานและคุณภาพ 2. ควบคุมห้องคอนโทรล

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
18 ก.ค. 62
8 . พนักงานส่งเสริมการเกษตร รับสมัครด่วน !
- ส่งเสริมการตลาด - แนะนำผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้ปุ๋ยแก่ตลาดและกลุ่มเกษตรกรโดยร่วมมือกับพนักงานขายประจำภาคต่างๆ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ